"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige

Forskningsprojekt Goda läs-, skriv- och kommunikationsförmågor är viktiga för vidare studier, yrkesliv och för att delta i ett demokratiskt samhälle. I det här projektet undersöker vi, tillsammans med lärarstudenter, hur skrivundervisningen går till i grundskolan och hur lärarstudenter kan få en fördjupad förståelse av skrivundervisning.

Forskningsprojektet fokuserar på skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige och genomförs vid Åbo Akademi och Umeå universitet. Forskningsprojektet undersöker skrivdidaktik i lärarutbildning och skola med fokus på skrivdiskurser i ett multimodalt perspektiv och har tre delsyften: (a) att utforska om och hur en reflekterande modell för skrivdidaktik kan stödja lärarstuderandes utveckling av skrivdidaktisk kompetens, (b) att kartlägga skrivundervisning i årskurs 1–6 och (c) att vidareutveckla Ivaničs (2004, 2017) ramverk om skrivdiskurser med fokus på multimodalitet.

Projektansvarig

Sofia Jusslin
Universitetslektor, Åbo Akademi
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-08-01

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt fokuserar på skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige och genomförs vid Åbo Akademi och Umeå universitet. I dagens samhälle ställs höga krav på skrivkompetens och forskning betonar vikten av att stödja elevers litteracitet, eftersom goda läs-, skriv- och kommunikationsförmågor är viktiga för vidare studier, yrkesliv och deltagande i ett demokratiskt samhälle. Föreställningar om skrivande ligger till grund för hur lärare undervisar skrivande i skolan och lärarutbildningen behöver bygga på forskningsbaserad kunskap om vad skrivande är samt kunskap om skrivande i samtida klassrum och olika ämnen för att studerande ska kunna utveckla skrivdidaktisk kunskap och stödja elevers litteracitetsutveckling. Forskning har dock identifierat utmaningar för lärarstuderande att integrera teori och praktik och detta forskningsprojekt utforskar integrering av teori med observationer av undervisningsprakik för att undersöka om det möjligen kan fördjupa studerandes skrivdidaktiska kompetens. Projektet undersöker även hurdan skrivundervisning som genomförs i olika ämnen i årskurserna 1–6.

Projektet bygger vidare på tidigare forskning där en Reflekterande modell för skrivdidaktik (ROS) användes för att observera undervisning av alfabetiskt skrivande i Sverige (Sturk, 2022). Studien öppnade frågor om hur ROS-modellen kan bidra till studerandes utveckling av skrivdidaktisk kompetens och efterlyste kartläggning av multimodalt skrivande, vilket saknas på forskningsfältet i nuläget i Finland och Sverige.

Forskningsprojektet undersöker skrivdidaktik i lärarutbildning och skola med fokus på skrivdiskurser i ett multimodalt perspektiv och har tre delsyften:

(a) att utforska om och hur ROS-modellen kan stödja lärarstuderandes utveckling av skrivdidaktisk kompetens,

(b) att kartlägga skrivundervisning i årskurs 1–6 och

(c) att vidareutveckla Ivaničs (2004, 2017) ramverk om skrivdiskurser med fokus på multimodalitet.

Mer om projektet

Läs mer på Åbo Akademis webbsida: Skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige

Senast uppdaterad: 2023-11-02