"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Erika Sturk

Erika Sturk

Jag forskar och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande och demokrati.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i språkdidaktik, lärarutbildare och forskare. Jag sitter i styrgruppen för SMDI, nätverket för Svenska med Didaktisk Inriktning. På insitutionen är jag koordinator för vårt forskarnätverk LITUM, Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet.

 

Pågående projekt

Jag är vetenskaplig ledare för SKRIVUM, en utbildningsstrategisk satsning med utbildning för universitetslärare med det övergripande målet att stärka samtliga studenters kompetens i akademiskt skrivande och yrkeslivets skrivande. Att utveckla den skrivdidaktiska undervisningen är också i fokus i ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och Åbo Akademi, där vi arbetar med skrivande i skolans alla ämnen för lärarstudenter på 4–6-lärarutbildningarna. 

Min forskning fokuserar på skrivande i skolans alla ämnen och skrivundervisning. I ett interventionsprojekt arbetar vi med Skrivande som näring för demokratin.

 

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningen i kurser i svenska och handleder examensarbeten. Jag har lång erfarenhet av att undervisa på olika nivåer, från grundskola och vuxenutbildning till lärarutbildning. Sedan 2016 har jag undervisat på grundlärarutbildningen F–3 och 4–6, förskollärarutbildningen och fritidslärarutbildningen. Inom grundlärarutbildningen har jag främst varit kursansvarig för och undervisat på kurser i svenska, och där har jag varit med och skrivit fram nya kursplaner och varit kursansvarig. Jag har också varit institutionens representant i Lärarhögskolans förskollärarråd. Jag har också erfarenheter av att undervisa inom svenska som andraspråk, både i grundskola, komvux och på universitetskurser.


Tidigare har jag även varit språk-, läs- och skrivutvecklare och ingått i Skolverkets NCS, nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, och koordinerat nätverk inom området regionalt och kommunalt. Jag har även för universitetet varit kursansvarig för uppdragsutbildningar som Handledare i Läslyftet och Handleda vidare. Från 2015–18 var jag representant i ATP, Advanced Teachers Program, vilket är ett initiativ från Wallenbergstiftelsen att skapa förutsättningar för att driva skolutvecklingsfrågor och modeller för skolutveckling.

Skrivundervisningens praktiker, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 157-173
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Sturk, Erika
WRAB 2023, Writing Across Borders: From early literacy learning to writing in professional life, Trondheim, Norway, February 18-22, 2023
Parr, Judy; Stagg Peterson, Shelley; Lindgren, Eva; et al.
WRAB 2023, Writing Across Borders Conference: From early literacy learning to writing in professional life, Trondheim, Norway, February 18-22, 2023
Sturk, Erika
Social media: influences on education, Information Age Publishing 2022 : 103-131
Liljekvist, Yvonne; Randahl, Ann-Christin; van Bommel, Jorryt; et al.
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 43-67
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 49
Sturk, Erika
Sig writing conference 2022: book of abstract, Umeå University 2022 : 8-9
Sturk, Erika
Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, Malmö 18–19 november 2020, Lund: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2022 : 231-247
Sturk, Erika; Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 97-129
Sturk, Erika; Hipkiss, Anna Maria; Randahl, Ann-Christin; et al.
SIG writing conference 2022: book of abstract, Umeå University 2022 : 136-136
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Education Inquiry
Knospe, Yvonne; Sturk, Erika; Gheitasi, Parvin
Bildning, Natur och kultur 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Uppsala: 2021
Sturk, Erika; Rosvall, Camilla
SMDI 14: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad avärld. Den fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning: Abstracts
Hermansson, Carina; Sturk, Erika
Svenskläraren, Stockholm: 2020, (1) : 16-18
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Lindgren, Eva
Nordic Journal of Literacy Research, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2020, Vol. 6, (2) : 1-24
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Olin-Scheller, Christina
Written Communication, Sage Publications 2019, Vol. 36, (4) : 503-537
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Skriv! Les!, Stavanger, Norway, May 7-9, 2019
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Olin-Scheller, Christina
ARLE 2017: Abstracts for 'Conference participation ARLE 2017'
Sturk, Erika; Lindgren, Eva

Forskargrupper

Forskningsledare
LITUM

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021