Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Erika Sturk

Erika Sturk

Jag forskar och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande och demokrati.

Kontakt

E-post
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt (tjänstledig) vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Anknytning
Doktorand vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete

Sedan augusti 2018 är jag doktorand inom den nationella forskarskolan SEMLA. Mitt avhandlingsarbete fokuserar skrivdiskurser i undervisningen i grundskolan, med fokus på mellanstadiet. 


Jag har lång erfarenhet av att undervisa på olika nivåer, från grundskola och vuxenutbildning till lärarutbildning. Sedan 2016 har jag undervisat på grundlärarutbildningen F-3 och 4–6, förskollärarutbildningen och fritidslärarutbildningen. Inom grundlärarutbildningen har jag främst undervisat på kurser i svenska, och där har jag varit med och skrivit fram nya kursplaner och varit kursansvarig. Jag har även varit kursansvarig för VFU-kurser. Jag har också varit institutionens representant i Lärarhögskolans förskollärarråd. 


Jag har också erfarenheter av att undervisa inom svenska som andraspråk, både i grundskola, komvux och på universitetskurser.


Tidigare har jag även varit språk-, läs- och skrivutvecklare och ingått i Skolverkets NCS, nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, och koordinerat nätverk inom området regionalt och kommunalt. Jag har även för universitetet varit kursansvarig för uppdragsutbildningar som Handledare i Läslyftet och Handleda vidare. På instiutionen ingår jag i LITUM-gruppen, och arbetar för samverkan mellan akademiska och lärarprofessionella nätverk inom Literacy.


Från 2015 har jag även varit representant i ATP, Advanced Teachers Program, vilket är ett initiativ från Wallenbergstiftelsen att skapa förutsättningar för drivna och duktiga lärare att fortbildas, utveckla undervisningen och sprida sina kunskaper vidare till andra lärare. ATP arbetar med skolutvecklingsfrågor och modeller för skolutveckling och mitt område är det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet.

Education Inquiry
Knospe, Yvonne; Sturk, Erika; Gheitasi, Parvin
Bildning: Svensklärarföringens årsskrift 2020, Svensklärarföreningen 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Svenskläraren, Stockholm: 2020, (1) : 16-18
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Lindgren, Eva
Nordic Journal of Literacy Research, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2020, Vol. 6, (2) : 1-24
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Olin-Scheller, Christina
Written Communication, Sage Publications 2019, Vol. 36, (4) : 503-537
Sturk, Erika; Lindgren, Eva

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021