Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Erika Sturk

Erika Sturk

Anknytning

Universitetsadjunkt (tjänstledig) vid Institutionen för språkstudier

E-post

erika.sturk@umu.se

Telefon

090-786 53 97

Plats

A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå


Anknytning

Doktorand vid Institutionen för språkstudier

E-post

erika.sturk@umu.se

Telefon

090-786 53 97

Plats

A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

 • Presentation

  Sedan augusti 2018 är jag doktorand inom den nationella forskarskolan SEMLA. Mitt avhandlingsarbete fokuserar skrivdiskurser i undervisningen i grundskolan, med fokus på mellanstadiet. 


  Jag har lång erfarenhet av att undervisa på olika nivåer, från grundskola och vuxenutbildning till lärarutbildning. Sedan 2016 har jag undervisat på grundlärarutbildningen F-3 och 4–6, förskollärarutbildningen och fritidslärarutbildningen. Inom grundlärarutbildningen har jag främst undervisat på kurser i svenska, och där har jag varit med och skrivit fram nya kursplaner och varit kursansvarig. Jag har även varit kursansvarig för VFU-kurser. Jag har också varit institutionens representant i Lärarhögskolans förskollärarråd. 


  Jag har också erfarenheter av att undervisa inom svenska som andraspråk, både i grundskola, komvux och på universitetskurser.


  Tidigare har jag även varit språk-, läs- och skrivutvecklare och ingått i Skolverkets NCS, nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, och koordinerat nätverk inom området regionalt och kommunalt. Jag har även för universitetet varit kursansvarig för uppdragsutbildningar som Handledare i Läslyftet och Handleda vidare. På instiutionen ingår jag i LITUM-gruppen, och arbetar för samverkan mellan akademiska och lärarprofessionella nätverk inom Literacy.


  Från 2015 har jag även varit representant i ATP, Advanced Teachers Program, vilket är ett initiativ från Wallenbergstiftelsen att skapa förutsättningar för drivna och duktiga lärare att fortbildas, utveckla undervisningen och sprida sina kunskaper vidare till andra lärare. ATP arbetar med skolutvecklingsfrågor och modeller för skolutveckling och mitt område är det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Written Communication, Sage Publications 2019, Vol. 36, (4) : 503-537
  Sturk, Erika; Lindgren, Eva