"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Släktstrategier, kvinnor och förmögenheter

Forskningsprojekt Undersökningen handlar om de strategier som familjer och släkter kunde ha för att vidmakthålla eller förbättra sin position och status i samhället före industrialismens genombrott. Studien följer ett antal släkter i Stockholm under några generationer

Verksamheter, kapitalbildning, giftermålsmönster och arvspraxis kartläggs i studien. I centrum är släkternas kvinnor, dels i äktenskapsstrategierna och som förmedlare av kapital mellan männen, men också som aktiva personer i verksamheter utanför hemmets sfär. Speciellt intresse riktas mot ogifta, rika och myndiga kvinnor (myndiga genom kungl.majts dispens) och hur de använde pengar och förvaltade sina förmögenheter. Fanns de inom samma verksamhetsfält som männen och på lika villkor, eller fanns några gränser och vilka i så fall? Forskningen görs inom ramen av Marja Taussi Sjöbergs professorsanställning och kommer att mynna ut i en bok.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-15 2008-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

Undersökningen handlar om de strategier som familjer och släkter kunde ha för att vidmakthålla eller förbättra sin position och status i samhället före industrialismens genombrott. Studien följer ett antal släkter i Stockholm under några generationer

Verksamheter, kapitalbildning, giftermålsmönster och arvspraxis kartläggs i studien. I centrum är släkternas kvinnor, dels i äktenskapsstrategierna och som förmedlare av kapital mellan männen, men också som aktiva personer i verksamheter utanför hemmets sfär.

Speciellt intresse riktas mot ogifta, rika och myndiga kvinnor (myndiga genom kungl.majts dispens) och hur de använde pengar och förvaltade sina förmögenheter. Fanns de inom samma verksamhetsfält som männen och på lika villkor, eller fanns några gränser och vilka i så fall? Forskningen görs inom ramen av Marja Taussi Sjöbergs professorsanställning och kommer att mynna ut i en bok.

Ämnen: Historieämnen, Historia

Senast uppdaterad: 2019-09-18