"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Smärtmekanismer och diagnostik hos patienter med endometrios

Forskningsprojekt Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Detta drabbar cirka 10 % av kvinnor i barnafödande ålder. Sjukdomsförloppet vid endometrios är oftast förenat med återkommande och handikappande symtom, främst bäckensmärta. Vi studerar kvinnor med den smärtsamma sjukdomen endometrios för att hitta enklare diagnostik och bättre behandling av sjukdomen.

Många forskare tror att endometriosassocierad smärta beror på endometriosorsakade förändringar, men smärtan kan förekomma hos kvinnor utan synlig vävnadsskada. Diagnostik av endometrios kräver oftast en operation vilket medför vissa risker varför enklare indirekta diagnostiska metoder har efterlysts. Undersökningsparametrar kommer att jämföras mellan kvinnor med och utan endometrios. En bättre förståelse av smärtans mekanismer vid endometrios kan förbättra behandlingen av kvinnor med endometriosrelaterade smärtor.

Projektansvarig

Sahruh Turkmen
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Endometrios är fortfarande en gåtfull sjukdom och de exakta mekanismer som orsakar smärta är inte helt klarlagda. Gamma-amino-butyric-asid (GABA) och dess receptor typ A (GABA-A) har en viktig roll för överföring av smärtimpulser i centrala nervsystemet. Smärta är en stressande upplevelse och kronisk exponering för stress och höga nivåer av stresshormoner minskar GABA-A receptorfunktion och förändrar bildandet av den neuroaktiva steroiden allopregnanolon. Tidigare studier tyder på att cytokiner och chemokiner har en roll i smärtans mekanism.

För att ställa diagnosen endometrios krävs oftast en titthålsoperation, vilket är förenat med risker. Enklare indirekta diagnostiska metoder har efterlysts. Resultaten av denna studie kommer att hjälpa oss att bättre förstå sjukdomen för att hitta mekanismen av smärta och att hitta alternativa metoder för behandling av smärtor hos kvinnor med endometrios, utvärdering av neurosteroiders betydelse för mekanismen av smärta orsakad av endometrios, och att utvärdera en enklare indirekt diagnostisk metod för endometrios som i sin tur minskar kostnader för endometrios diagnostiken.

Medicinsk behandling är det första valet, medan kirurgiska ingrepp reserveras för patienter som inte svarar på medicinska behandlingar och vars symptom kraftigt påverka deras livskvalité, men långsiktiga effekten av radikala kirurgiska behandlingar på smärta och patientens livskvalitet är oklara. Vi kommer att analysera endometriospatienters livmoderslemhinna, hormon -och immunologiska prover, nervsystemet som överför smärtan i början av och veckan innan av menstruationscykel och jämföras med friska kvinnor.  I en retrospektiv studiedesign data för patienternas angivna smärtupplevelse erhållas genom sökning i kvalitetsregistret GynOp. I GynOps datasystem registreras uppföljningsdata ett år efter utfört ingrepp som kommer att användas och jämföras mot patienternas angivna smärtupplevelse innan ingreppet. 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0528.16328

Senast uppdaterad: 2022-06-03