"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Social tillit i olika välfärdsstater över tid

Forskningsprojekt Social tillit handlar om tron på att man kan lita på andra människor. Projektet studerar hur människors förtroende till varandra förändras i olika välfärdsstater samt hur arbetslöshet, skilsmässa, inkomstminskningar och försämrad hälsa påverkar.

Tidigare forskning visar att i länder där det finns hög social tillit är människorna friskare, landet mer demokratiskt och har högre ekonomisk tillväxt än i länder med låg social tillit. Ändå vet man lite om hur och varför socialt förtroende förändras över tiden. Projektet använder sig av uppgifter där samma personer följs över tid. Förutsatt att starka välfärdsstater bättre skyddar sina medborgare från följderna av negativa händelser i livet, testas om arbetslöshet, skilsmässa, inkomstminskningar och försämrad hälsa påverkar den sociala tilliten på olika sätt i olika typer av välfärdsstater.

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2020-12-31

Finansiering

Riksbankens jubileumsfond, 2016-2020: 9 585 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Social tillit, tron på att man kan lita på sina medmänniskor, för med sig en mängd fördelar för samhället, såsom ekonomiskt tillväxt, mindre korruption och bättre allmän hälsa. Emellertid vet vi mycket lite om när och varför människors tillit förändras och det är forskningsprojektets mål att fylla det tomrummet. Mer kunskap om tillitens förändring kan bidra till arbetet att vända den nedåtgående trenden vad gäller social tillit som vi nu ser drabbar många länder. Utifrån ett livsloppsperspektiv undersöker vi hur individers tillit förändras vid kritiska händelser som leder till att livet byter riktning. Det kan till exempel handla om att förlora jobbet, få en sänkt inkomst eller att drabbas av ohälsa. Vi kommer att analysera data från tre länder. De representerar tre olika typer av välfärdsstater: Tyskland (konservativ), Norge (socialdemokratisk) och USA (liberal). Negativa förändringar kan sannolikt undergräva den sociala tilliten mer i samhällen där staten erbjuder ett svagare socialt skyddsnät. Vi kommer att analysera longitudinell data från den tyska Socio-economic Panel, Norwegian Citizen Panel och USAs General Social Survey. Dessa tre kartläggningar följer upp individer vid flera tillfällen. Forskningsresultaten kommer att bidra med policy-relevant kunskap som kan hjälpa politiska beslutsfattare och tjänstemän att arbeta för att både skydda och positivt främja den sociala tilliten.
Senast uppdaterad: 2022-01-20