"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Social utslagning av unga i Europa

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att skapa förståelse när det gäller följderna av ungdomar på arbetsmarknaden: ungas sårbarhet, risker för fattigdom, deras välbefinnande samt deras förmåga att nå självständighet i förhållande till föräldrarna.

Med olika metoder och tillvägagångssätt kommer konsekvenserna av arbetsmarknadens osäkerhet för ungdomar, exempelvis risker för fattigdom och materiell fattigdom, deras subjektiva välbefinnande och hälsotillstånd samt deras förmåga att nå självständighet studeras närmare. Kvalitativa intervjuer med ungdomar från utvalda europeiska länder samt kvantitativa studier av EU-28 mikrodata kommer att genomföras för att identifiera de kausala sambanden och dynamiska processer som finns bland socialt utslagna ungdomar i Europa.

Projektansvarig

Anna Baranowska-Rataj
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-05-01 2018-04-01

Finansiering

Horizon 2020, 2015-2018: 2 272 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Publikationer

Journal of Sociology, Sage Publications 2019, Vol. 55, (4) : 689-707
Högberg, Björn; Strandh, Mattias; Baranowska-Rataj, Anna
Senast uppdaterad: 2022-01-20