"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socially Intelligent Autonomous Systems

Forskningsprojekt Projektet ingår i ett större forskningsinitiativ rörande autonoma system för framtidens industri och samhälle som innefattar åtta postdoc-projekt.

Framtidens intelligenta system och miljöer kommer att vara sociotekniska system där mjukvaruagenter och människor samarbetar för att uppnå olika mål.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-08-01 2019-07-31

Finansiering

Kempe-stiftelserna 600 000 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Mjukvaruagenterna kommer att behöva social kapacitet som liknar människans, vara socialt intelligenta, både när de samarbetar med professionella i arbetsmiljöer såsom i gruvindustri, och i form av sociala robotar och smarta hemmiljöer för äldre. Sådana system som syftar till att förstärka människans kapacitet, förmåga och välmående kallas ibland digitala kompanjoner (digital companions). Sådana socialt intelligenta system aggregerar i framtiden dynamiska beräkningsbara modeller av människans kapacitet, måldrivna aktiviteter, behov, motiv, normer och preferenser, och integrerar metoder för resonerande och beslutsfattande i samverkan och interaktion med människor.

"Agreement technologies", beräkningsbara sociala normer och metoder för autonom personanpassning är nyckelingredienser i framtidens socialt intelligenta digitala kompanjoner, och kommer att vara i fokus för forskningen.

Vetenskapliga metoder och teorier från olika områden inom artificiell intelligens behöver utvecklas och kombineras som en del av detta projekt för att generera ett mer sofistikerat socialt intelligent och autonomt beteende hos mjukvaruagenter, exempelvis metoder för planering, lärande, resonerande och beslutsfattande.

Senast uppdaterad: 2021-09-06