"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Esteban Guerrero Rosero

Jag är Universitetslektor i Socialt Medveten Artificiell Intelligens vid institutionen för Datavetenskap. Jag är specialiserad på AI, speciellt i software agents, och non-monotonic reasoning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap
Plats

Jag är Universitetslektor i Socialt Medveten Artificiell Intelligens (Associate Professor in Social-aware Artificial Intelligence) vid institutionen för Datavetenskap. Jag är specialiserad på artificiell intelligens (AI), speciellt i ämnen som (multi-)agent software, rational agents, knowledge representation, och non-monotonic reasoning. En del av mina bidrag har tillämpats och utvärderats i olika sammanhang, såsom ekonomi, hälsa, sport, ambient intelligence och e-learning.
För närvarande leder jag forskargruppen Formella Metoder för Pålitlig Hybrid Intelligens (Formal Methods for Trustworthy Hybrid Intelligence) vid Institutionen för Datavetenskap. Jag är och har varit kopplad till multidisciplinära forsknings- och utvecklingsprojekt i Finland och Sverige, om ämnen relaterade till intelligenta system för att stödja, rekommendera och handleda mänskliga aktiviteter relaterade till hälsa, ekonomi och idrott.
Angående min utbildning har jag en Ph.D. i datavetenskap från Umeå universitet (Sverige), en magisterexamen (M.Sc.) i datavetenskap från Malmö universitet (Sverige), och en ingenjörsexamen (B.Eng.) i elektronik och telekommunikation från University of Cauca (Colombia) ).

CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS 2021 : 1-11
Dragoni, Mauro; Bailoni, Tania; Martin, Jean-Claude; et al.
Highlights in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Social Good: The PAAMS Collection, Springer 2021 : 153-164
Guerrero, Esteban
Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Social Good. The PAAMS Collection, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 101-113
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
2021 Swedish Artificial Intelligence Society Workshop (SAIS)
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
IEEE Intelligent Systems, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society 2021, Vol. 36, (2) : 72-80
Lindgren, Helena; Kampik, Timotheus; Guerrero, Esteban; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
pHealth 2020: Proceedings of the 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, IOS Press 2020 : 203-208
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Jingar, Monika; et al.
Cognitive Systems Research, Elsevier 2019, Vol. 58 : 278-291
Guerrero, Esteban; Lu, Ming-Hsin; Yueh, Hsiu-Peng; et al.
Artificial intelligence in health: first international workshop, AIH 2018, Stockholm, Sweden, July 13-14, 2018, revised selected papers, Springer 2019 : 84-98
Guerrero Rosero, Esteban; Lu, Ming-Hsin; Yueh, Hsiu-Ping; et al.
Joint Workshop on AI in Health, CEUR-WS 2018 : 144-156
Guerrero, Esteban; Lu, Ming-Hsin; Yueh, Hsiu-Ping; et al.
Knowledge and Information Systems, Springer 2018, Vol. 54, (3) : 633-658
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: ISSA 2018 : 105-105
Söderström, Tor; Brusvik, Peter; Sandlund, Stefan; et al.
Agents and Multi-Agent Systems for Health Care: 10th International Workshop, A2HC 2017, São Paulo, Brazil, May 8, 2017, and International Workshop, A-HEALTH 2017, Porto, Portugal, June 21, 2017, Revised and Extended Selected Papers, Springer 2017 : 94-116
Baskar, Jayalakshmi; Janols, Rebecka; Guerrero, Esteban; et al.
Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection, Cham: Springer International Publishing AG 2017 : 82-94
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
Ambient Intelligence - Software and Applications - 8th International Symposium on Ambient Intelligence (ISAmI 2017), Springer 2017 : 140-148
Janols, Rebecka; Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena
Agents and Multi-Agent Systems for Health Care: 10th International Workshop, A2HC 2017, São Paulo, Brazil, May 8, 2017, and International Workshop, A-HEALTH 2017, Porto, Portugal, June 21, 2017, Revised and Extended Selected Papers, Springer 2017 : 94-116
Lindgren, Helena; Baskar, Jayalakshmi; Guerrero, Esteban; et al.
Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection: 15th International Conference, PAAMS 2017, Porto, Portugal, June 21-23, 2017, Proceedings, Springer 2017 : 170-182
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Janols, Rebecka
Applications for Future Internet: International Summit, AFI 2016, Puebla, Mexico, May 25-28, 2016, Revised Selected Papers, Cham: Springer 2017 : 109-113
Nieves, Juan Carlos; Andrade, Daniel; Guerrero, Esteban
Argument & Computation, IOS Press 2016, Vol. 7, (1) : 5-33
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Advances in Practical Applications of Scalable Multi-agent Systems. The PAAMS Collection: 14th International Conference, PAAMS 2016, Sevilla, Spain, June 1-3, 2016, Proceedings, Springer 2016 : 133-144
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.
DH'16: PROCEEDINGS OF THE 2016 DIGITAL HEALTH CONFERENCE, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2016 : 1-10
Lindgren, Helena; Baskar, Jayalakshmi; Guerrero, Esteban; et al.
International Journal of Approximate Reasoning, Elsevier 2015, Vol. 64 : 54-74
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
The 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2015), the 5th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2015), Elsevier 2015 : 420-427
Nieves, Juan Carlos; Partonia, Saeed; Guerrero, Esteban; et al.
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
Report / UMINF, 14.20
Guerrero Rosero, Esteban
PRIMA 2014: Principles and Practice of Multi-Agent Systems, Springer International Publishing 2014 : 141-149
Nieves, Juan Carlos; Guerrero, Esteban; Baskar, Jayalakshmi; et al.
13th Workshop on Computational Models of Natural Arguments (CMNA 2013) : 46-51
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena; Nieves, Juan Carlos
VIII Workshop on Agents Applied in Health Care (A2HC 2013) : 81-92
Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena; Nieves, Juan Carlos
2013 IEEE 26th International symposium on computer-based medical systems (CBMS) : 526-527
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2013), IEEE Computer Society 2013 : 526-527
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Lindgren, Helena
12th Scandinavian Conference on Artificial Intelligence (SCAI 2013), IOS Press: 2013 : 195-204
Nieves, Juan Carlos; Guerrero, Esteban; Lindgren, Helena

Min undervisningsfilosofi lägger fokus på att uppmuntra, inspirera och arbeta aktivt för att involvera eleverna att vara en del av deras utbildning, vilket kallas ”studentfokuserade undervisningsmetoder”. Mitt mål är att skapa en miljö som gör det möjligt för eleverna att känna sig intellektuellt stimulerade och utmanade med intressanta och provocerande frågor, samtidigt som det behåller en känsla av tröst, delaktighet och förtroende för en positiv attityd och feedback från läraren.

Jag använder problembaserat lärande där verkliga problem används som löpande exempel i föreläsningar, där externa intressenter (t.ex. lokala företag eller myndigheter) bjuds in för att utmana eleverna med sina verkliga problem.

Jag använder olika e-verktyg flera resurser i mina föreläsningar, till exempel, animationer i bilder, videor, kodavsnitt (dvs. kodbitar) och röstnings- och frågesportverktyg (t.ex. Mentimeter). Jag gillar att skapa det pedagogiska materialet åt mig själv med hjälp av AI-baserade verktyg.