"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Socialt medveten dialoghantering

Doktorandprojekt För att gå från nuvarande, begränsade chatbot-interaktioner med automatiserade system mot mer användbara dialoger måste vi utveckla dialogsystem som har en bättre förståelse för användaren och det sociala sammanhang där dialogerna äger rum.

Projektansvarig

Frank Dignum
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01
Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-06-01 2024-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektbeskrivning

Dialogsystemet bör använda sin kunskap om användaren och det sociala sammanhanget för att styra dialogen, lösa tvetydigheter och skapa förväntningar på interaktionen. Detta kommer att leda oss från aktiva AI-system som bara reagerar på en användares inmatning till ett interaktivt AI-system som kan innehålla en serie av frågor men också att returnera frågor som ber om förklaring, kontrollera om information förstås, förklara vilken användarinmatning som inte förstås eller bör formuleras på ett annat sätt etc.

Men där en användare har en ganska bra (och enkel) modell av AI-systemet när chatboten är mycket begränsad (t.ex. begränsad till att fylla i siffror eller ja / nej-frågor), detta blir mer komplext när dialogerna blir mer realistiska och interaktiva. Således kommer användarnas förväntningar om AI-systemets möjligheter att öka och kanske bli orealistiska.

Därför är syftet med detta projekt att utveckla ett dialogsystem som gradvis kan bli mer realistiskt samtidigt som användaren hålls informerad om sina möjligheter. Detta bör ge en bra balans mellan naturalistiska dialoger och användarnas förväntningar hela tiden. Vi kommer att utgå från dialogsystem som redan utvecklats av gruppmedlemmar och införliva specifika sociala begrepp som sociala metoder, konventioner och normer för att uppnå önskad interaktivitet utan problem med skalbarhet i helt fria naturliga språkdialoger. För att testa det utvecklade dialogsystemets användbarhet strävar vi efter att ha minst ett användningsfall relaterat till social robotik.

Affilierat med WASP-HS

Projektet ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software
Program - Humanities and Society (WASP-HS). Programmet finansieras av Wallenbergstiftelserna. För mer information om forskning och andra aktiviteter i programmet, besök WASP-HS.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-09-05