"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkspecifika och universala drag i inlärarspråket

Forskningsprojekt Syftet är att samla in ett elektroniskt korpus (textbank)som består av texter skrivna av studenter som studerar finska som främmande språk. Korpuset används för forskning av språkspecifika drag samt drag som är typiska för inlärarfinskan.

Inom projektet Språkspecifika och universala drag i inlärarfinska samlas ett elektroniskt språkmaterial som består av texter som är skrivna av studenter som lär sig finska som främmande språk. Materialet kan sedan användas för olika typer av undersökningar för att få fram t ex drag som är typiska för den inlärda finskan.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Moderna språk, Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet Språkspecifika och universala drag (Corpus study on language-specific and universal features in learner language) har som syfte att samla in ett elektroniskt korpus (textbank) bestående av texter skrivna av studenter som studerar finska på olika håll i världen som främmande språk. Korpuset används för att forska i drag som är språkspecifika och i drag som är typiska för inlärarfinska. Erhållna forskningsresultat kan användas bl a i fortsatt forskning, i framställning av läromedel och korpuset erbjuder också material för annan typ av tillämpad forskning.

Nyckelord: elektroniskt språkkorpus, inlärarfinska, språkspecifika drag, drag i inlärarfinska

Senast uppdaterad: 2019-09-18