"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Stärka social ansvarsskyldighet för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet i Tanzania: hur kan lokala hälsokommittéer fullgöra sin roll?

Forskningsprojekt Hur och under vilka förhållanden kan en informerad och kompetent samhällsorganisation förbättra socialt ansvarstagande i det tanzaniska hälsosystemet?

Tanzanias regering har sedan 2017 ytterligare överfört makt, autonomi och auktoritet för att planera, budgetera och hantera de finansiella resurserna i lokala vårdinrättningar. Lokala kommittéer som till största delen består av representanter av lokalsamhället, de så kallade ”Health Facility Governing Committees” (HGFCs) har numera en central roll när det gäller att säkerställa social ansvarsskyldighet inom det tanzaniska hälsosystemet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

University of Dar es Salaam, Tanzania, President’s Office – Regional Administration and Local Government Authority, Tanzania

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Stephen Maluka PhD, University of Dar es Salaam, Tanzania
  E-post
  E-post
  Peter Kamuzora PhD, University of Dar es Salaam, Tanzania
  E-post
  E-post
  Ramadhani Kigume PhD, University of Dar es Salaam, Tanzania
  E-post
  E-post
  Ntuli Kapologwe PhD, President’s Office – Regional Administration and Local Government Authority, Tanzania
  E-post
  E-post
  Crissmasawe Masawe University of Dar es Salaam, Tanzania
  E-post
  E-post

Projektbeskrivning

Längre beskrivning av projektet

Socialt ansvar är viktigt för att förbättra tillhandahållandet av hälsotjänster och stärka medborgarna. Tanzanias regering har sedan 2017 ytterligare överfört makt, autonomi och auktoritet för att planera, budgetera och hantera de finansiella resurserna i lokala vårdinrättningar. Lokala kommittéer som till största delen består av representanter av lokalsamhället, de så kallade ”Health Facility Governing Committees” (HGFCs) har numera en central roll när det gäller att säkerställa social ansvarsskyldighet inom det tanzaniska hälsosystemet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att förstå om, hur och under vilka förhållanden informerade och kompetenta HGFCs stärker socialt ansvarsskyldighet. Syftet kommer att uppnås med hjälp av deltagande metoder (soft systems methodology) för att engagera berörda (medlemmar av HFGC, managers, hälso- och sjukvårdspersonal, lokala ledare) att: 1) kartlägga och analysera utmaningar och möjligheter med den pågående decentraliseringsreformen; 2) utveckla en orsaksteori som föreslår en plan för att stärka HFGC i linje med de roller som beskrivs i den nuvarande policyn; 3) testa orsaksteorin genom att utveckla en handlingsplan; 4) förfina orsaksteorin genom flera cykler av deltagande lärande och slutligen 5) föreslå rekommendationer för att styra processer och åtgärder för att stärka den sociala ansvarsskyldigheten i det tanzaniska hälsosystemet.

Detta projekt är en del av ett pågående starkt samarbete mellan universitetet i Dar es Saalam och Umeå universitet som ger verkliga möjligheter till handlingslärande och nära interaktioner mellan forskare, beslutsfattare och praktiker.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-09-16