"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa

Forskningsprojekt I detta projekt utvecklar vi nya statistiska metoder relevanta för studier av individuella livsbanor/historier. Huvudsakligt intresse läggs vid studier där syftet är kvantitativ analys av individers liv i ett större sammanhang, där vi vet att socioekonomiska levnadsvillkor, livsstil, och hälsa samspelar på ett komplext sätt.

Livsbanan för en individ definieras här som en sekvens av händelse, t. ex. att få eller byta jobb, skaffa partner och/eller barn, blir sjuk, osv. I Sverige har vi unika administrativa och hälsoregister som täcker hela befolkningen och som kan länkas för forskningssyfte. Vi har därmed tillgång till forskningsinfrastruktur där vi kan observera livsbanor på individuellt nivå.

Projektansvarig

Xavier de Luna
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet (5’360’000 SEK)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Statistik

Projektbeskrivning

Detta projekt kommer att lägga speciell vikt vid individuella livsbanor inom arbetsmarknad och hälsa, och hur dessa är relaterad till varandra. Mer specifik, utvecklar vi statistiska modeller och metoder med syftet att

  1. beskriva hur livsbanor skiljer sig när man jämför olika generationer,
  2. studera hur levnadsvillkoren under barndomen påverkar livsbanor inom arbetsmarknad och hälsa, och
  3. studera hur olika livsbanor (arbete och hälsa) kan påverka åldrandet, t.ex. när vi pensionerar oss, och när och hur mycket vi blir sjuka senare i livet.

Projektets ambition är att utveckla nya och användbara statistiska verktyg för forskare som vill utnyttja de unika svenska register som möjliggör studier av skillnader i individers levnadsvillkor och hur dessa påverkar välfärd och hälsa från tidigt barndom till äldre dagar och döden.

Senast uppdaterad: 2022-01-13