"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Strategisk miljöarkeologisk databas - SEAD

Forskningsprojekt En databas för miljöarkeologiska data byggs med stöd av Vetenskapsrådet. Den ska vara behjälplig för en rad frågor kring människan och hennes förhållande till miljön i ett långt tidsperspektiv, men även till exempel klimat och hållbar utveckling.

Projektet gäller en större databas för miljöarkeologiska data från Sverige och Europa, bland annat för data insamlade vid Miljöarkeologiska laboratoriet under 30 år. Databasen ska kunna användas för att besvara en rad forskningsfrågor gällande människan och hennes förhållande till miljön i ett långt tidsperspektiv. Den kan även komma att användas för forskning kring klimat och hållbar utveckling. Under 2011-2013 kommer systemet att vidareutvecklas och data inmatas. Projektet genomförs i samarbete med Humlab på Umeå universitet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-05-01 2012-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, finansår 2005-2012
Huvudman: Roger Engelmark och Philip Buckland

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi

Projektbeskrivning

Vetenskapsrådet finansierade under 2006 planeringen av en större databas för miljöarkeologiska data från Sverige, bland annat för Miljöarkeologiska laboratoriets egna data. Denna relationella databas ska möjliggöra multidimensionella analyser och kunna vara behjälplig för en rad forskningsfrågor gällande människan och hennes förhållande till miljön i ett långt tidsperspektiv. I databasen lagras således proxdata som speglar geografiska variationer under lång tid (flera tusen år), därmed kan den även gynna samarbetet med andra discipliner, särskilt inom klimatforskningens område och hållbar utveckling. Uppläggningen av databasens struktur färdigställdes 2006 och utvecklingsfasen har fortsatt mellan 2008 och 2011. Under 2011-2013 kommer systemet att vidareutvecklas och data inmatas. Samarbetsnätverket kommer också att expanderas och andra nationella arkeologilaboratorier (Lund) kommer att vara inblandade i högre grad. Projektet genomförs i samarbete med Humlab på Umeå universitet.

Läs mer om SEAD på databasens webbplats

Senast uppdaterad: 2019-09-18