"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara

Forskningsprojekt Ett initiativ som spänner över ett brett spektrum av forskningsområden inom AI, dataanalys, maskininlärning, data- och kunskapsrepresentation. Syftet är att ytterligare knyta spetskompetens till lärosätet.

Satsningen är en viktig del i Umeå universitets starka utveckling inom området, då den möjliggör rekrytering av sex internationella toppforskare som professorer och gästprofessorer, varav fyra inom artificiell intelligens och två inom programvaruområdet. 10 postdoktorer för internationell spets inom AI och programvara får nu möjlighet att verka i en dynamisk forskningsmiljö på institutionen för datavetenskap.

Projektansvarig

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Projektbeskrivning

Dessa rekryteringar finansieras huvudsakligen av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) samt ytterligare bidrag om sju miljoner kronor från Kempe Foundations.

Det handlar om forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom AI, dataanalys, maskininlärning, data- och kunskapsrepresentation och resonemangssystem med direkta länkar till exempelvis konfidentialitet och rörlighet. Programvaruinvesteringarna kompletterar med fokus på automatiserad mjukvaruutveckling och mjukvarusäkerhet. 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-06