"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock, Gorodenkoff Productions OU

Forskning vid institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 140 anställda från drygt 20 länder. Vi forskar inom AI, autonoma system, dataintegritet, maskininlärning, robotik, designoptimering och mycket mer.

Forskargrupper

Våra forskargrupper inom en mängd olika områden.

Forskningsprojekt

Vid institutionen för datavetenskap bedrivs forskningsprojekt inom en rad ämnesområden.

Forskarstudier - doktorera

Fördjupa dig i ditt intresseområde inom datavetenskap eller beräkningsvetenskap.

Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Reportage och porträtt

Möjligheter och etiska dilemman med AI-genererade bilder

Intervju med Virginia Dignum, professor i social och etisk AI och Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare.

Socialt intelligenta system i samarbete med människan

Helena Lindgrens forskning spänner grundforskning i artificiell intelligens till tillämpningar för ökad hälsa.

Verklig AI är social AI

Frank Dignum, professor i artificiell intelligens, studerar hur sociala kontexter påverkar mänskligt beteende.

Forskningsprogram och centrum

Institutionen deltar i ett flertal stora nationella och internationella forskningsprogram, läs mer om dem här.
WASP vid Umeå universitet

Umeå universitet är partneruniversitet inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

WASP-HS

Om AI och autonoma system med grund i excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

HumanE AI

Umeå universitet har utsetts till partner i ett EU-finansierat AI-forskningsprogram om totalt 50 miljoner euro...

Senast uppdaterad: 2022-12-15