Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Institutionens forskning bedrivs inom ett brett spektrum av områden och motiveras av såväl inomvetenskapliga som tillämpningsinriktade frågeställningar. Flera pågående forskningsprojekt är mångdisciplinära och fakultetsöverskridande.

Institutionen deltar i ett flertal stora nationella och internationella forskningsprogram.

WASP 
Umeå universitet är ett av fem deltagande universitet i det största nationella forskningsprogram som någonsin finansierats av en privat forskningsstiftelse: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme (WASP).

Bakom programmet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och målsättningen är att lyfta Sverige till en internationellt ledande position inom området. Stiftelsens satsning uppgår totalt till 4,2 miljarder kronor fram till år 2029. Tillsammans med medfinansering från de ingående universiteten samt svenska industriföretag omfattar hela satsningen 5,5 miljarder kronor.

Läs mer om WASP (WASP AI, Autonomous Systems and Software Program).

WASP-HS
Umeå universitet är värd för och koordinerar det nationella forskningsprogrammet WASP-HS (The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society).

Programmet syftar till att ge ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med AI och autonoma system för humaniora och samhälle. Wallenberg-stiftelserna investerar upp till 660 miljoner kronor i WASP-HS som pågår 2019-2028.

Läs mer om WASP-HS (The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society).

HumanE AI
Umeå universitet har utsetts till partner i ett EU-finansierat AI-forskningsprogram om totalt 50 miljoner euro, över 500 miljoner kronor, för att utveckla artificiell intelligens som samverkar med människan.

Målet är att utveckla den vetenskapliga grund och de tekniska genombrott som behövs för att artificiell intelligens ska kunna utformas till nytta för både människor och samhälle och som följer europeiska etiska värden och sociala, kulturella, juridiska och politiska normer.

Läs mer om HumanE AI.

Forskningsgrupper
Forskningsgrupper

Forskningsgrupperna inom institutionen bedriver forskning inom en mängd olika områden.

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Vid institutionen för datavetenskap bedrivs forskningsprojekt inom en rad ämnesområden.

Forskarutbildning
Forskarutbildning

Läs mer om forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap.

Publikationer
Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Artificiell intelligens
Artificiell intelligens

AI vinner mark inom allt fler vetenskapsområden och utbildningar.

Artificiell intelligens förändrar vårt samhälle
Artificiell intelligens förändrar vårt samhälle

Forskare vid Umeå universitet samlar sig för att tillsammans stärka universitets roll inom AI.

Thomas lär intelligenta robotar att agera och kommunicera
Thomas lär intelligenta robotar att agera och kommunicera

Hur kan servicerobotar förstå människors frågor?