"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock, Gorodenkoff Productions OU

Forskning vid institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 140 anställda från drygt 20 länder. Vi forskar inom AI, autonoma system, dataintegritet, maskininlärning, robotik, designoptimering och mycket mer.

Forskargrupper

Våra forskargrupper inom en mängd olika områden.

Forskningsprojekt

Vid institutionen för datavetenskap bedrivs forskningsprojekt inom en rad ämnesområden.

Bilden visar en man och en kvinna som tittar på en skärm.
Doktorera i datavetenskap och beräkningsvetenskap

Forskningen handlar bland annat om kognitiva beräkningar, intelligenta robotar och människa-dator interaktion.

Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Reportage och porträtt

Vicenc Torra
Ny forskning ska skydda din integritet

Professorn som gör det svårt för angripare att sprida känslig information.

Man som läser nyheter på en läsplatta.
Djupinlärning ger relevanta annonser utan att spåra användaren

Så kan AI användas för att kategorisera nyhetsartiklar och förbättra kontextuell annonsering.

Ali Rahmanian
Snabbare videoanalys i realtid med nya metoder

Ali Rahmanian visar hur städer och fabriker kan få bättre prestanda i system som hanterar videodata i realtid.

Forskningsprogram och centrum

Institutionen deltar i ett flertal stora nationella och internationella forskningsprogram, läs mer om dem här.
WASP vid Umeå universitet

Umeå universitet är partneruniversitet inom WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna.

WASP-HS

Om AI och autonoma system med grund i excellent forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

HumanE AI

Umeå universitet har utsetts till partner i ett EU-finansierat AI-forskningsprogram om totalt 50 miljoner euro...

Senast uppdaterad: 2024-01-30