"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sveriges mest kända mamsell

Forskningsprojekt Projektets intention är att försöka lösa svaret på frågan eller gåtan om varför just Cajsa Wargs kokbok och ingen av de andra samtida kokböckerna blev så oerhört populär.

De förväntade resultaten av projektet av projektet är att lösa gåtan eller frågan om varför Cajsa Wargs kokbok blev så populär och varför inte någon av de andra samtida kokböckerna upplevde samma popularitet. Studien kartlägger prisbilden för de ingredienser som används i de olika kokböckerna men försöker även få fram vilken smakbild eller smakpalett de olika kokboksförfattarna har i sina olika kokböcker. Forskningen ska även visa vilka skillnader och likheter det finns i de olika kokböckernas kategorier av maträtter.

Projektansvarig

Ulrica Söderlind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 69

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet ”Sveriges mest kända mamsell” har sitt fokus på Cajsa Wargs kokbok som utkom 1755, utgivningen betalade Warg själv efter att ha erhållit ett arv. Kokboken kom att ges ut i 14 upplagor, flertalet utkom efter Wargs bortgång. Somliga av de senare upplagorna har ett bihang och ett tillägg som tillkommit efter Wargs död.

Projektet söker att lösa frågan eller gåtan om hur det kommer sig att just Wargs kokbok blev så populär under hennes samtid och inte någon av de andra samtida kokböckerna.

Övriga samtida kokböcker används som ett jämförelsematerial till Wargs kokbok för att få fram skillnader och likheter i de olika kategorierna av maträtter. De olika kategorierna av maträtternas smaksättning analyseras också för att på så vis få fram vilken smakpalett och vilka olika kategorier av maträtter de olika författarna rekommenderade i sina verk. Metoden i studien är närläsning av de olika kokböckerna samt närläsning av priskuranter från 1700-talet för att få fram priser på de olika råvarorna.

Senast uppdaterad: 2021-06-24