"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teknikens utveckling som ämnesinnehåll i grundskolans teknikundervisning

Doktorandprojekt Teknik har funnits som obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan sedan början av 80-talet. Det har dock funnits problem med att etablera ett stadigt ämnesinnehåll.

Enligt skolinspektionens ämnesgranskning från 2014 är problemet särskilt uttalat vad gäller kunskap om teknikens utveckling och i den senare delen av grundskolan. Mitt avhandlingsarbete ska bidra med perspektiv på denna problematik.

Projektansvarig

Markus Stoor
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 60

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Då området inte varit föremål för tidigare svenska studier kommer angreppssättet vara brett och röra sig över både transformerings- och realiseringsarenan. Preliminärt planerar jag att göra delstudier inriktade mot att beskriva hur ämnesområdets teorier beskrivs i forskningslitteraturen, i vilken mån dessa teorier påverkat teknikläromedel, tekniklärares egna kunskaper samt hur lärare tidsmässigt strukturerar teknikundervisningen i ämnesområden. Ambitionen med den avslutande delstudien är att gemensamt med några tekniklärare göra ett undervisningsförsök med målsättningen att ge kunskap om explicit undervisning i vissa av ämnesområdets teorier.

Huvudhandledare: Oleg Popov
Biträdande handledare: Madelen Bodin

Senast uppdaterad: 2019-09-18