Hoppa direkt till innehållet
printicon

The Culture of International Society

Forskningsprojekt Projektet undersöker bilaterala kulturfördrag från 1919, då de första sådana avtalen tecknades, till 1972, vid vilken tid sådana fördrag reglerade ett helt globalt nätverk av kulturella relationer.

Projektet leds av Benjamin Martin, Uppsala universitet och affilierad till Humlab vid Umeå universitet. I detta projekt är syftet att använda kulturella fördrag - avtal mellan stater som främjar och reglerar konstnärlig, intellektuell och kulturell utbyte - som en historisk källa för att utforska framväxten av ett globalt kulturbegrepp under 1900-talet.

Projektöversikt

Projektperiod

2016-01-01 2019-12-31

Finansiering

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 

Forskningsämne

Digital humaniora

Projektbeskrivning

Läs mer på projektets engelska webbsida.