Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

The Culture of International Society

Forskningsprojekt Projektet undersöker bilaterala kulturfördrag från 1919, då de första sådana avtalen tecknades, till 1972, vid vilken tid sådana fördrag reglerade ett helt globalt nätverk av kulturella relationer.

Projektet leds av Benjamin Martin, Uppsala universitet och affilierad till Humlab vid Umeå universitet. I detta projekt är syftet att använda kulturella fördrag - avtal mellan stater som främjar och reglerar konstnärlig, intellektuell och kulturell utbyte - som en historisk källa för att utforska framväxten av ett globalt kulturbegrepp under 1900-talet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2019-12-31

Finansiering

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Forskningsämne

Digital humaniora

Projektbeskrivning

Läs mer på projektets engelska webbsida.