"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939

Forskningsprojekt Föreliggande projekt studerar ekonomiska och arbetsmiljömässiga effekter av införandet av olycksfallsförsäkring i Sverige under perioden 1888-1939, liksom de politiska drivkrafterna bakom huvudaktörernas ställningstaganden med hjälp av ekonomisk teori om risk.

Frågorna behandlar Olycksfallsförsäkringens institutionella utveckling, Försäkringsbolagens påverkan på utformningen av olycksfallsförsäkringen, Olycksfallsförsäkringens inverkan på löner och produktivitet, betydelsen av icke-kommersiella organisationer på utformningen av olycksfallsförsäkringen.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Tore Browaldhs Stiftelse

Forskningsområde

Ekonomisk historia
Senast uppdaterad: 2019-09-18