"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Transportvägar i växternas celler

Forskningsprojekt Detta projekt startade då vi av en slump fann sockerbundna proteiner i kloroplasterna, den organell där fotosyntesen sker. Vår ambition är nu att försöka förstå hur de transporteras dit.

I detta projekt studerar vi hur proteiner transporteras mellan cellens olika utrymmen. Vi har indikationer på att det finns andra transportvägar, än de gängse accepterade, för vissa av de proteiner som ska in till kloroplasterna. Dessa upptäckter är helt nya och kan dels komma att ge förklaringsmodeller till hur evolutionen har gått till när eukaryota fotosyntetiserande organismer bildades. Dessutom kan det komma att få en mycket stor betydelse för möjligheten att använda växter som produktionssystem för vacciner, antikroppar antigen m.m.

Projektansvarig

Göran Samuelsson
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-22 2009-02-01

Finansiering

Finansår , 2005, 2006, 2007, 2008

huvudman: Göran Samuelsson, finansiär: Vetenskapsrådet, y2005: 500, y2006: 500, y2007: 500, y2008: 500,

huvudman: Göran Samuelsson/institutionen gemensamt, finansiär: STINT, y2005: , y2006: 600, y2007: , y2008: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för fysiologisk botanik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Biologi, Botanik

Projektbeskrivning

Enligt den gällande teorin tillverkas de flesta proteinerna i cytoplasman. Proteiner som ska transporteras till ett speciellt ställe förses med en speciell sekvens (kan liknas med en adresslapp) som tar den till rätt organell. I kloroplastens membraner finns ett upptagssystem som läser av adresslappen och om den är rätt tas proteinet in. Vi har funnit att åtminstone ett protein ser ut att ta en annan väg in i kloroplasten via ett inre membransystem som kallas ER-membraner. Inne i ER sker först en glykosylering av proteinet innan det via en okänd mekanism transporteras vidare in i kloroplasten.

Senast uppdaterad: 2019-12-05