"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Triage via 1177 Direkt

Forskningsprojekt Detta projekt utvärderar det digitala triageverktyget 1177 Direkt som gjorts tillgängligt för invånarna i många svenska regioner under de senaste åren.

I ett samarbete mellan tre universitet, flera regioner och företaget som tillhandahåller 1177 Direkt, planerar vi fyra olika delstudier för att utvärdera tjänstens medicinska säkerhet, dess kostnadseffektivitet samt patienternas upplevelse.

Projektansvarig

Malin Sjöström
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Bakgrund

Digitala verktyg kan användas för att invånarna själva ska kunna utvärdera sina hälsoproblem via Internet och få automatiserade råd om lämplig vårdnivå, så kallat triage. Det finns ännu inte tillräckligt med forskning för att veta att om digitala triageverktyg är tillräckligt medicinskt säkra.

Under de senaste åren har ett digitalt triageverktyg gjorts tillgängligt för invånarna i många svenska regioner under namnet 1177 Direkt. Vårt syfte är att jämföra triage via 1177 Direkt med det triage som oftast erbjudits hittills, d.v.s. telefonkontakt med sjuksköterska på sjukvårdsrådgivningen 1177.

Metod

Projektet är ett samarbete mellan tre universitet, flera regioner, och företaget som tillhandahåller det digitala verktyget. Vi planerar en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera om det är skillnad i andelen patienter som hänvisas till egenvård och andra vårdformer med 1177 Direkt, jämfört med vid telefonrådgivning av sköterska på 1177. Vi kommer även utvärdera hur det går för patienterna avseende hälsa och säkerhet, samt undersöka hur kostnadseffektiva de båda triagemetoderna är. Dessutom undersöker vi hur patienterna upplever 1177 Direkt.

Betydelse

Digitala triageverktyg kan öka tillgången till jämställd hälso- och sjukvård på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som patienterna blir nöjdare och behovet av att söka primärvård minskar. Det finns dock en oro för att digitala triageverktyg inte är tillräckligt medicinskt korrekta och säkra, och det saknas randomiserade direkta jämförelser av hur de används i klinisk vardag. Vårt projekt kommer att tillhandahålla evidens som är relevanta för stora delar av Sveriges befolkning när de söker medicinska råd kring sin hälsa.

 

Projektet finansieras via Vetenskapsrådet och Umeå universitet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-01-12