Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon
Personalbild Olov Rolandsson

Olov Rolandsson

Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. Mitt forskningsområde är huvudsakligen diabetes.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Allmänmedicin Roll: Avdelningschef
Plats
5B, Målpunkt PA, Plan 5, NUS, Försörjningsvägen 7E, 7013 Umeå universitet, Allmänmedicin By 5B, NUS, 901 85 Umeå

Mina uppdrag är enhetschef, lärare, forskare samt ordförande för Anställnings- och docenturnämnden vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Vidare så är jag FoU-ansvarig inom universitetssjukvårdsenheten Familjemedicin som omfattar primärvården i Västerbotten.

Min forskning fokuserar på diabetes, vilka dess orsaker kan vara, vad som bidrar till att komplikationer uppstår och hur man kan förebygga sjukdomen och dess följdsjukdomar. Jag är koordinator för ett diabetesregister som baseras på deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-undersökningarna. Registret som går under namnet DiabNorr innehåller för närvarande uppgifter gällande drygt 4000 personer med diabetes. De flesta deltagare har även sparade blodprover som förvaras i biobank.

Mina aktuella projekt är:

  • Metformin och mikrobiota studien (MEMO). I MEMO avser vi att studera läkemedlet metformins effekt på bakteriefloran i mag- tarmkanalen och ifall en förändring i bakteriefloran leder till de biverkningar som är vanliga vid behandling med metformin.
  • Diet, fysisk aktivitet och optimal diabetesbehandling för att reducera risken för allvarlig kognitiv störning hos personer med typ 2 diabetes och lindrig minnesstörning – DEMAND-studien. Det är känt att personer med typ 2 diabetes har ökad risk för att utveckla tex Alzheimers sjukdom. Under senare år har det framkommit att en del av orsakerna till sjukdomen kan vara faktorer som ingår i diabetessjukdomen. Genom en omfattande intervention i syfte att påverka dessa faktorer ska vi studera om behandlingen medför en bibehållen minnesfunktion jämfört med standardbehandling för typ 2 diabetes.
  • VIP-CAM. Jag var initiativtagare till ett samarbete med Allmänmedicin vid Cambridge universitet och forskare vid vår institution med syfte att studera livsstilsfaktorer och dess effekt på tex utveckling av diabetes, förändring i riskfaktorer över tid mm genom att använda det unika material som finns inom Västerbottens hälsoundersökningar (VIP). Samarbetet har hittills resulterat i ett stort antal publikationer och samarbetet planeras fortsätta över de kommande åren med gemensamma möten och utbyte av yngre forskare.
  • SPACE – ett nationellt nätverk för allmänmedicinska forskare inom diabetologi. Nätverket omfattar deltagare från alla de sju medicinska fakulteterna i landet med en blandning av seniora och yngre forskare. Vi har årliga möten då vi redovisar och diskuterar pågående forskningsprojekt, planerar gemensamma projekt samt har föreläsningar av inbjudna forskare. Vi har två publicerade studier och många av deltagarna är involverade i MEMO och DEMAND-studierna.
  • Migrationsforskning. I samarbete med forskare vid universitet i Potsdam, Tyskland, studerar vi hur risken för diabetes påverkas av migration hos personer från Ghana. Mitt bidrag i studien är att studera förekomsten av autoimmun diabetes hos deltagarna och vilka faktorer som kan påverka autoimmuniteten. I samarbetet ingår även forskare från University of Washington, Seattle, USA.
  • InterAct. InterAct är ett Europeiskt samarbete mellan åtta länder för att studera hur genetik och livsstilsfaktorer samverkar vid uppkomsten av typ 2 diabetes. I projektet har information om drygt 12 000 personer med incident typ 2 diabetes och drygt 16 000 kontroller samlats in och deras donerade blodprover har analyserats för en rad riskfaktorer och gener. Mitt ansvar inom InterAct är analysen av autoantikroppar som är associerade med autoimmun diabetes hos vuxna, även det i samarbete med forskare vid University of Washington, Seattle, USA. I samarbetet om autoimmunitet ingår även en forskargrupp från Karolinska institutet.
  • En av mina doktorander kommer att studera om förskrivningen av hjärt-kärlläkemedel påverkas av patienternas socioekonomiska status samt vilka överväganden patienter gör när de avstår från sådan behandling.
2020
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S43-S43
Bennet, L.; Udumyan, R.; Östgren, C.; et al.
2020
Molecular Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 25, (10) : 2392-2409
Erzurumluoglu, A. Mesut; Liu, Mengzhen; Jackson, Victoria E.; et al.
2020
BMC Medicine, BioMed Central 2020, Vol. 18, (1)
Freisling, Heinz; Viallon, Vivian; Lennon, Hannah; et al.
2020
Immunity, Inflammation and Disease
Hampe, Christiane S.; Sahabandu, Diomira; Kaiser, Vivien; et al.
2020
Diabetes Care, American Diabetes Association 2020, Vol. 43, (11) : 2660-2667
Ibsen, Daniel B.; Steur, Marinka; Imamura, Fumiaki; et al.
2020
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S223-S224
Kalin, Kenny; Radholm, K.; Wennberg, Maria; et al.
2020
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S41-S41
Otten, Julia; Tavelin, Björn; Söderberg, Stefan; et al.
2020
Safety, Sage Publications 2020, Vol. 8 : 1-9
Peterson, Magnus; Pingel, Ronnie; Rolandsson, Olov; et al.
2020
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63 : 266-277
Rolandsson, Olov; Hampe, Christiane S.; Sharp, Stephen J.; et al.
2020
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2020, Vol. 287, (4) : 405-421
Shi, L.; Brunius, C.; Johansson, Ingegerd; et al.
2020
PLoS Medicine, Public Library of Science 2020, Vol. 17, (10)
Zheng, Ju-Sheng; Luan, Jian'an; Sofianopoulou, Eleni; et al.
2020
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 370
Zheng, Ju-Sheng; Sharp, Stephen J.; Imamura, Fumiaki; et al.
2019
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 123 : 390-398
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar; Tornevi, Andreas; et al.
2019
Diabetic Medicine, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 36, (11) : 1375-1383
Hampe, C. S.; Radtke, J. R.; Wester, A.; et al.
2019
Journal of Nutrition, American Society for Nutrition 2019, Vol. 149, (11) : 1985-1993
Imamura, Fumiaki; Schulze, Matthias B; Sharp, Stephen J; et al.
2019
Journal of Nutrition, Oxford University Press 2019, Vol. 149, (6) : 1047-1055
Jannasch, Franziska; Kroeger, Janine; Agnoli, Claudia; et al.
2019
Journal of Nutrition, Vol. 149, (8) : 1413-1423
Shi, Lin; Brunius, Carl; Bergdahl, Ingvar; et al.
2019
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 174 : 35-45
Tornevi, Andreas; Sommar, Johan; Rantakokko, Panu; et al.
2019
Diabetes Care, AMER DIABETES ASSOC 2019, Vol. 42, (4) : 568-575
Vissers, Linda E. T.; Sluijs, Ivonne; van der Schouw, Yvonne T.; et al.
2019
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Oxford University Press 2019, Vol. 104, (4) : 1293-1303
Zheng, Ju-Sheng; Imamura, Fumiaki; Sharp, Stephen J.; et al.
2018
Allmänmedicin : tidskrift för Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) 2018, (3) : 26-27
Andersson, Jenny; Wennberg, Patrik; Hultin, Magnus; et al.
2018
Diabetes, Vol. 67, (6) : 1200-1205
Kroeger, Janine; Meidtner, Karina; Stefan, Norbert; et al.
2018
Scientific Data, NATURE PUBLISHING GROUP 2018, Vol. 5
Lagali, Neil S.; Allgeier, Stephan; Guimaraes, Pedro; et al.
2018
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Lagali, Neil S.; Badian, Reza A.; Liu, Xu; et al.
2018
Nature Genetics, Nature Publishing Group 2018, Vol. 50, (4) : 559-571
Mahajan, Anubha; Wessel, Jennifer; Willems, Sara M.; et al.
2018
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61 : S211-S211
Rolandsson, Olov; Hampe, C. S.; Sharp, S. J.; et al.
2018
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61, (4) : 849-861
Shi, Lin; Brunius, Carl; Lehtonen, Marko; et al.
2018
Nature Genetics, Nature Publishing Group 2018, Vol. 50, (1) : 26-41
Turcot, Valerie; Lu, Yingchang; Highland, Heather M.; et al.
2018
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Zimmerman, Malin; Pourhamidi, Kaveh; Rolandsson, Olov; et al.
2017
Journal of diabetes and its complications, Elsevier 2017, Vol. 31, (8) : 1328-1331
Awad, Anna; Lundqvist, Robert; Rolandsson, Olov; et al.
2017
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
de Mello, Vanessa D.; Paananen, Jussi; Lindström, Jaana; et al.
2017
Diabetologia, New York: Springer 2017, Vol. 60, (11) : 2200-2209
Feldman, Adina L.; Griffin, Simon J.; Fhärm, Eva; et al.
2017
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol. 14
Feldman, Adina L; Long, Gráinne H; Johansson, Ingegerd; et al.
2017
Scientific Data, Nature Publishing Group 2017, Vol. 4
Flannick, Jason; Fuchsberger, Christian; Mahajan, Anubha; et al.
2017
PLoS Medicine, Public Library Science 2017, Vol. 14, (10)
Imamura, Fumiaki; Sharp, Stephen J.; Koulman, Albert; et al.
2017
Investigative Ophthalmology and Visual Science, The Assocation for Research in Vision and Ophthalmology 2017, Vol. 58, (14) : 6318-6327
Lagali, Neil S.; Allgeier, Stephan; Guimaraes, Pedro; et al.
2017
American Journal of Clinical Nutrition, American society for nutrition 2017, Vol. 106, (1) : 263-275
Li, Sherly X.; Imamura, Fumiaki; Ye, Zheng; et al.
2017
Nature Genetics, Nature Publishing Group 2017, Vol. 49, (1) : 17-26
Lotta, Luca A.; Gulati, Pawan; Day, Felix R.; et al.
2017
Diabetes, American Diabetes Association 2017, Vol. 66, (7) : 2019-2032
Manning, Alisa; Highland, Heather M.; Gasser, Jessica; et al.
2017
Nature, Vol. 542, (7640) : 186-190
Marouli, Eirini; Graff, Mariaelisa; Medina-Gomez, Carolina; et al.
2017
Diabetic Medicine, John Wiley & Sons 2017, Vol. 34, (12) : 1756-1764
Peterson, M.; Pingel, R.; Lagali, N.; et al.
2017
European Journal of Clinical Nutrition, NATURE PUBLISHING GROUP 2017, Vol. 71, (5) : 659-668
Sluik, D.; Jankovic, N.; Hughes, M.; et al.
2017
Journal of clinical and translational endocrinology, Vol. 8 : 15-21
Zimmerman, Malin; Enes, Sara Rolandsson; Skarstrand, Hanna; et al.
2016
PLoS Medicine, Vol. 13, (7)
Forouhi, Nita G.; Imamura, Fumiaki; Sharp, Stephen J.; et al.
2016
Nature, Vol. 536, (7614) : 41-47
Fuchsberger, Christian; Flannick, Jason; Teslovich, Tanya M.; et al.
2016
PLoS Genetics, Vol. 12, (10)
Jakobsdottir, Johanna; van der Lee, Sven J.; Bis, Joshua C.; et al.