Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Olov Rolandsson

Olov Rolandsson

Ämnesföreträdare för ämnet allmänmedicin, lärare och forskare vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Allmänmedicin Roll: Avdelningschef
Plats
5B, Målpunkt PA, Plan 5, NUS, Försörjningsvägen 7E, 7013 Umeå universitet, Allmänmedicin By 5B, NUS, 901 85 Umeå

Mina uppdrag är ämnesföreträdare för ämnet allmänmedicin, lärare och forskare vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Vidare så är jag FoU-ansvarig inom Universitetssjukvårdsenheten Familjemedicin som omfattar primärvården i Västerbotten.

Min forskning fokuserar på diabetes, vilka dess orsaker kan vara, vad som bidrar till att komplikationer uppstår och hur man kan förebygga sjukdomen och dess följdsjukdomar. Jag är koordinator för ett diabetesregister som baseras på deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-undersökningarna. Registret som går under namnet DiabNorr innehåller för närvarande uppgifter gällande drygt 4000 personer med diabetes. De flesta deltagare har även sparade blodprover som förvaras i biobank.

Mina aktuella projekt är:

  • Metformin och mikrobiota studien (MEMO). I MEMO avser vi att studera läkemedlet metformins effekt på bakteriefloran i mag- tarmkanalen och ifall en förändring i bakteriefloran leder till de biverkningar som är vanliga vid behandling med metformin.
  • Diet, fysisk aktivitet och optimal diabetesbehandling för att reducera risken för allvarlig kognitiv störning hos personer med typ 2 diabetes och lindrig minnesstörning – DEMAND-studien. Det är känt att personer med typ 2 diabetes har ökad risk för att utveckla tex Alzheimers sjukdom. Under senare år har det framkommit att en del av orsakerna till sjukdomen kan vara faktorer som ingår i diabetessjukdomen. Genom en omfattande intervention i syfte att påverka dessa faktorer ska vi studera om behandlingen medför en bibehållen minnesfunktion jämfört med standardbehandling för typ 2 diabetes.
  • VIP-CAM. Jag var initiativtagare till ett samarbete med Allmänmedicin vid Cambridge universitet och forskare vid vår institution med syfte att studera livsstilsfaktorer och dess effekt på tex utveckling av diabetes, förändring i riskfaktorer över tid mm genom att använda det unika material som finns inom Västerbottens hälsoundersökningar (VIP). Samarbetet har hittills resulterat i ett stort antal publikationer och samarbetet planeras fortsätta över de kommande åren med gemensamma möten och utbyte av yngre forskare.
  • SPACE – ett nationellt nätverk för allmänmedicinska forskare inom diabetologi. Nätverket omfattar deltagare från alla de sju medicinska fakulteterna i landet med en blandning av seniora och yngre forskare. Vi har årliga möten då vi redovisar och diskuterar pågående forskningsprojekt, planerar gemensamma projekt samt har föreläsningar av inbjudna forskare. Vi har två publicerade studier och många av deltagarna är involverade i MEMO och DEMAND-studierna.
  • En av mina doktorander kommer att studera om förskrivningen av hjärt-kärlläkemedel påverkas av patienternas socioekonomiska status samt vilka överväganden patienter gör när de avstår från sådan behandling
Diabetic Medicine, John Wiley & Sons 2022, Vol. 39, (3)
Ekman, Linnéa; Pourhamidi, Kaveh; Englund, Elisabet; et al.
Diabetes/Metabolism Research Reviews, John Wiley & Sons 2022, Vol. 38, (3)
Otten, Julia; Tavelin, Björn; Söderberg, Stefan; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (3)
Backeström, Anna; Papadopoulos, Konstantin; Eriksson, Sture; et al.
Diabetes Care, American Diabetes Association (ADA) 2021, Vol. 44, (11) : 2449-2456
Leslie, R. David; Evans-Molina, Carmella; Freund-Brown, Jacquelyn; et al.
Diabetes Care, American Diabetes Association 2021, Vol. 44, (2) : 416-424
Löfvenborg, Josefin E.; Carlsson, Sofia; Andersson, Tomas; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 146
Schillemans, Tessa; Shi, Lin; Donat-Vargas, Carolina; et al.
Diabetes Care, American Diabetes Association 2021, Vol. 44, (1) : 98-106
Zheng, Ju-Sheng; Luan, Jian’An; Sofianopoulou, Eleni; et al.
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S43-S43
Bennet, L.; Udumyan, R.; Östgren, C.; et al.
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 64, (1) : 95-108
Bennet, Louise; Udumyan, Ruzan; Ostgren, Carl Johan; et al.
Scientific Data, Nature Publishing Group 2020, Vol. 7, (1)
Cai, Lina; Wheeler, Eleanor; Kerrison, Nicola D.; et al.
Molecular Psychiatry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 25, (10) : 2392-2409
Erzurumluoglu, A. Mesut; Liu, Mengzhen; Jackson, Victoria E.; et al.
BMC Medicine, BioMed Central 2020, Vol. 18, (1)
Freisling, Heinz; Viallon, Vivian; Lennon, Hannah; et al.
Immunity, Inflammation and Disease, John Wiley & Sons 2020, Vol. 8, (3) : 299-309
Hampe, Christiane S.; Sahabandu, Diomira; Kaiser, Vivien; et al.
Diabetes Care, American Diabetes Association 2020, Vol. 43, (11) : 2660-2667
Ibsen, Daniel B.; Steur, Marinka; Imamura, Fumiaki; et al.
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S223-S224
Kalin, Kenny; Radholm, K.; Wennberg, Maria; et al.
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S41-S41
Otten, Julia; Tavelin, Björn; Söderberg, Stefan; et al.
SAGE Open Medicine, Sage Publications 2020, Vol. 8 : 1-9
Peterson, Magnus; Pingel, Ronnie; Rolandsson, Olov; et al.
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63 : 266-277
Rolandsson, Olov; Hampe, Christiane S.; Sharp, Stephen J.; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2020, Vol. 287, (4) : 405-421
Shi, L.; Brunius, C.; Johansson, Ingegerd; et al.
Nature Genetics, Nature Publishing Group 2020, Vol. 52, (12) : 1314-1332
Surendran, Praveen; Feofanova, Elena V.; Lahrouchi, Najim; et al.
PLoS Medicine, Public Library of Science 2020, Vol. 17, (10)
Zheng, Ju-Sheng; Luan, Jian'an; Sofianopoulou, Eleni; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 370
Zheng, Ju-Sheng; Sharp, Stephen J.; Imamura, Fumiaki; et al.
Biological Psychiatry, Elsevier 2019, Vol. 85, (11) : 946-955
Brazel, David M.; Jiang, Yu; Hughey, Jordan M.; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 123 : 390-398
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar; Tornevi, Andreas; et al.
Diabetic Medicine, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 36, (11) : 1375-1383
Hampe, C. S.; Radtke, J. R.; Wester, A.; et al.
Journal of Nutrition, American Society for Nutrition 2019, Vol. 149, (11) : 1985-1993
Imamura, Fumiaki; Schulze, Matthias B; Sharp, Stephen J; et al.
Journal of Nutrition, Oxford University Press 2019, Vol. 149, (6) : 1047-1055
Jannasch, Franziska; Kroeger, Janine; Agnoli, Claudia; et al.
Journal of Nutrition, Vol. 149, (8) : 1413-1423
Shi, Lin; Brunius, Carl; Bergdahl, Ingvar; et al.
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 174 : 35-45
Tornevi, Andreas; Sommar, Johan; Rantakokko, Panu; et al.
Diabetes Care, AMER DIABETES ASSOC 2019, Vol. 42, (4) : 568-575
Vissers, Linda E. T.; Sluijs, Ivonne; van der Schouw, Yvonne T.; et al.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Oxford University Press 2019, Vol. 104, (4) : 1293-1303
Zheng, Ju-Sheng; Imamura, Fumiaki; Sharp, Stephen J.; et al.
Allmänmedicin : tidskrift för Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) 2018, (3) : 26-27
Andersson, Jenny; Wennberg, Patrik; Hultin, Magnus; et al.
Diabetes, Vol. 67, (6) : 1200-1205
Kroeger, Janine; Meidtner, Karina; Stefan, Norbert; et al.
Scientific Data, Nature Publishing Group 2018, Vol. 5
Lagali, Neil S.; Allgeier, Stephan; Guimaraes, Pedro; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Lagali, Neil S.; Badian, Reza A.; Liu, Xu; et al.
Nature Genetics, Nature Publishing Group 2018, Vol. 50, (4) : 559-571
Mahajan, Anubha; Wessel, Jennifer; Willems, Sara M.; et al.
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61 : S211-S211
Rolandsson, Olov; Hampe, C. S.; Sharp, S. J.; et al.
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61, (4) : 849-861
Shi, Lin; Brunius, Carl; Lehtonen, Marko; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2018, Vol. 9, (1)
Takeuchi, Fumihiko; Akiyama, Masato; Matoba, Nana; et al.
Nature Genetics, Nature Publishing Group 2018, Vol. 50, (1) : 26-41
Turcot, Valerie; Lu, Yingchang; Highland, Heather M.; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Zimmerman, Malin; Pourhamidi, Kaveh; Rolandsson, Olov; et al.
Journal of diabetes and its complications, Elsevier 2017, Vol. 31, (8) : 1328-1331
Awad, Anna; Lundqvist, Robert; Rolandsson, Olov; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
de Mello, Vanessa D.; Paananen, Jussi; Lindström, Jaana; et al.
Diabetologia, New York: Springer 2017, Vol. 60, (11) : 2200-2209
Feldman, Adina L.; Griffin, Simon J.; Fhärm, Eva; et al.
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol. 14
Feldman, Adina L; Long, Gráinne H; Johansson, Ingegerd; et al.
Scientific Data, Nature Publishing Group 2017, Vol. 4
Flannick, Jason; Fuchsberger, Christian; Mahajan, Anubha; et al.
PLoS Medicine, Public Library Science 2017, Vol. 14, (10)
Imamura, Fumiaki; Sharp, Stephen J.; Koulman, Albert; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, The Assocation for Research in Vision and Ophthalmology 2017, Vol. 58, (14) : 6318-6327
Lagali, Neil S.; Allgeier, Stephan; Guimaraes, Pedro; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, American society for nutrition 2017, Vol. 106, (1) : 263-275
Li, Sherly X.; Imamura, Fumiaki; Ye, Zheng; et al.