"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Trollsländelarvers försvarsstrategier mot rovdjur i ett evolutionärt perspektiv

Forskningsprojekt Ett sätt för en organism att svara på miljöförändringar är fenotypisk plasticitet. Fenotypisk plasticitet är den variation i en egenskap som en individ kan uppvisa som ett svar på olika miljöförhållanden.

Projektet studerar fenotypisk plasticitet i morfologiskt försvar mot rovdjur hos trollsländelarver. Jag har tidigare visat att rovlevande fiskar inducerar större taggar hos vissa arter. Nu vill jag ta reda på hur snabbt denna fenotypiska plasticitet utvecklas genom att jämföra plasticitet i ryggtaggslängd mellan populationer och arter, som skiljer sig med avseende på om det finns rovlevande fisk i miljön eller inte. Metoder som används är laboratorieodlingar av trollsländor, DNA analyser för att studera släktskap mellan populationer och arter, samt populationsuppskattningar i olika miljöer.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

huvudman: Frank Johansson, finansiar: Vetenskapsrådet, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: , y2017: , y2018: , y2019: , y2020: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Biologi, Ekologi

Projektbeskrivning

I detta projekt studerar jag evolutionen av fenotypisk plasticitet. De frågor jag tänker besvara i min forskning är följande: 1)Hur förändras fenotypisk plasticitet inom en art med avseende på miljöförändringar. 2) Hur förändras fenotypisk plasticitet mellan arter med avseende på miljöförändringar. 3) Hur utvecklas fenotypisk plasticitet i ett evolutionärt perspektiv? 4) Underlättar fenotypisk plasticitet kolonisation av nya miljöer och kan det leda till artbildning? 5) Har arter med hög fenotypisk plasticitet större utbredningsområde?
Senast uppdaterad: 2023-01-13