"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologi

Ekologi handlar om samspelet i naturen. Det är läran om hur organismer, såsom djur, växter och mikroorganismer, lever och fungerar i sina livsmiljöer och hur de är beroende av varandra och av miljön runt omkring. Miljöfaktorer kan vara allt från väder, klimat, jordmån, topografi och havsströmmar.

Reportage

Klimatforskning avslöjar möjliga framtidsscenarion i Arktis

"Vi sitter inne på kunskap som måste ut. Mycket är fortfarande fel i textböckerna", säger Jan Karlsson.

Gästprofessor André de Roos skakar om etablerade idéer inom teoretisk ekologi

Matematiker kallar honom ekolog, ekologer kallar honom matematiker. André de Roos trivs i tvärvetenskapen.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Mesokosmanläggning
Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.

Nyheter

Forskare gräver ned tepåsar i jorden med en spade
36 000 nergrävda tepåsar förklarar globalt nedbrytningsmönster

Tepåsar som grävts ned i jorden världen över visar nedbrytningshastigheten i olika typer av mark.

Öppen inbjudan till kick-off för IceLab Stress Response Modeling

Forskare inom life science bjuds in till invigninen av IceLab stress response modeling 10-11 juni.

Forskargruppen diskuterar provtagningsmetodik nära Jokkmokk.
Unik fältstudie visar hur klimatförändringarna slår mot brandskadade skogar

Torråret 2018 drabbades Sverige av en mängd skogsbränder.

Forskningsprojekt

Stress Response Modeling på IceLab

Ett multidisciplinärt komplexitetscenter bildat för att avslöja universella principer och adaptiva mekanismer i levande system under stress.

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftlösa kuster: Utforskning av följderna av kustnära syrebrist på mikrobiella processer och ekosystemtjänster
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Genetiska variationen i resistens mot törskate i tallen
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Interaktioner mellan landlevande växter och vattenkemi i boreala vattendrag
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 oktober 2023 till 31 mars 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Limnisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Marin ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Matematisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Restaureringsekologi
Forskningsområde vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Forskningsområde: Ekologi
Terrester ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi