"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologi

Ekologi handlar om samspelet i naturen. Det är läran om hur organismer, såsom djur, växter och mikroorganismer, lever och fungerar i sina livsmiljöer och hur de är beroende av varandra och av miljön runt omkring. Miljöfaktorer kan vara allt från väder, klimat, jordmån, topografi och havsströmmar.

Reportage

Klimatforskning avslöjar möjliga framtidsscenarion i Arktis

"Vi sitter inne på kunskap som måste ut. Mycket är fortfarande fel i textböckerna", säger Jan Karlsson.

Gästprofessor André de Roos skakar om etablerade idéer inom teoretisk ekologi

Matematiker kallar honom ekolog, ekologer kallar honom matematiker. André de Roos trivs i tvärvetenskapen.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Forskningsområde: Biologi, Datavetenskap, Ekologi, Fysik, Matematik
Mesokosmanläggning
Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.

Nyheter

Flygfoto över ett vattendrag i skogen.
Ledtrådar från istiden kan hjälpa till att återställa vattendrag

Sveriges sista orörda älvar och bäckar ger viktig information för att få tillbaka förstörda livsmiljöer.

Sjukdomsframkallande bakterier trivs i brunare vatten

Ny avhandling avslöjar hur klimatförändringar kan främja potentiell farliga bakterier i Östersjön.

"Jordens framtid borde alltid komma först"

Växtekologen Ellen Dorrepaal förklarar varför det är bråttom att minska utsläppen.

Forskningsprojekt

Luftlösa kuster: Utforskning av följderna av kustnära syrebrist på mikrobiella processer och ekosystemtjänster
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Interaktioner mellan landlevande växter och vattenkemi i boreala vattendrag
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 oktober 2023 till 31 mars 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Effekter av förändrat klimat i Arktiska oceanen och Östersjön
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 maj 2023 till 30 april 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
RIPARIANET
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Limnisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Marin ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Matematisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Restaureringsekologi
Forskningsområde vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Forskningsområde: Ekologi
Terrester ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi