"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologi

Ekologi handlar om samspelet i naturen. Det är läran om hur organismer, såsom djur, växter och mikroorganismer, lever och fungerar i sina livsmiljöer och hur de är beroende av varandra och av miljön runt omkring. Miljöfaktorer kan vara allt från väder, klimat, jordmån, topografi och havsströmmar.

Reportage

Gästprofessor André de Roos skakar om etablerade idéer inom teoretisk ekologi

Matematiker kallar honom ekolog, ekologer kallar honom matematiker. André de Roos trivs i tvärvetenskapen.

Ekologi och epidemiologi i samspel hjälper oss att förstå smittspridning

Henrik Sjödin hjälper till att fördjupa tvärvetenskapliga analyser av folkhälsoproblem.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Forskningsområde: Biologi, Datavetenskap, Ekologi, Fysik, Matematik
Mesokosmanläggning
Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.
The ancient and environmental DNA Lab (aeDNA Lab)
Ett rent labb för moderna DNA-fria operationer

Nyheter

Därför blir fiskarna större i grunda fjällsjöar

Avhandling från Företagsforskarskolan kan leda till bättre fiskeförvaltning i fjällen.

Ny studie avslöjar kalhuggning av äldre svensk skog

Mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av Sveriges sista gamla oskyddade naturliga skogar försvunnit.

Smältande permafrost ökar växthusgaserna från arktiska sjöar

Tinande permafrost ökar mängden växthusgaser till arktiska sjöar som i sin tur släpper ut dem till atmosfären.

Forskningsprojekt

RIPARIANET
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av djupa rötter i kol-klimatåterkopplingen från upptinande permafrostjordar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk status hos stränder och akvatiska miljöer i respons på korttidsreglering under vintern
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
FLORIP: Översvämningar för att återställa biologisk mångfald på stränder längs reglerade älvar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 september 2022 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett grönare Arktis: gradvis eller stegvis?
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Limnisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Marin ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Matematisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Restaureringsekologi
Forskningsområde vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Forskningsområde: Ekologi
Terrester ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi