Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologi

Ekologi handlar om samspelet i naturen. Det är läran om hur organismer, såsom djur, växter och mikroorganismer, lever och fungerar i sina livsmiljöer och hur de är beroende av varandra och av miljön runt omkring. Miljöfaktorer kan vara allt från väder, klimat, jordmån, topografi och havsströmmar.

Reportage

Ekologi och epidemiologi i samspel hjälper oss att förstå smittspridning

Henrik Sjödin hjälper till att fördjupa tvärvetenskapliga analyser av folkhälsoproblem.

Daggmaskhot mot fjällnaturen

Markforskaren Jonatan Klaminder menar att vi behöver bli vaksamma på daggmaskars roll i känsliga ekosystem.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Forskningsområde: Biologi, Datavetenskap, Ekologi, Fysik, Matematik
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.

Nyheter

Förbud mot nolltappning i vattenkraftverk ger miljönytta

Mer miljövänliga flöden i reglerade älvar skulle endast medföra små förluster i vattenkraftsproduktion.

Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten

Umeåforskare visar att kolutsläppen från floder och sjöar överstiger kolexporten till Arktiska oceanen.

Fem frågor till Tim Horstkotte om stödutfodring av renar

Klimat, väder, skogsbruk och betesro påverkar hur mätta renarna blir i magen under vinterhalvåret.

Forskningsprojekt

Globala förändringar utarmar pelagiska födovävar i nordliga sjöar (Web4Food)
Forskningsområde: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biodiversitet-ekosystem funktionssamband i evolverade rumsligt strukturerade samhällen
Forskningsområde: Ekologi, Matematik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Limnisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Marin ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Matematisk ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Restaureringsekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi
Terrester ekologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Ekologi