"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Trygga rum på nätet

Forskningsprojekt Trygga rum har varit en brännande fråga i det genusvetenskapliga forskningsfältet och i den genusvetenskapliga undervisningsmiljön under många år. Vissa menar att ett fokus på trygga rum har ett värde genom att bidra till ökad medvetenheten om maktstrukturer och normaliseringsprocesser som skapar ojämlika villkor inom universiteten. Andra har ställt frågan om upptagenheten med trygghet innebär slutet för en kreativ lärandeprocess.

Detta pedagogiska utvecklingsprojektet syftade till att utveckla metoder och skapa förutsättningar för trygga rum i en digital lärandemiljö. Projektet vilade på tre ben. Det första syftade till att skapa trygga digitala lärandemiljöer för studenterna. Det andra syftade till att skapa trygga rum för undervisande lärare online. Det tredje och sista fokuserade på det pedagogiska samtalet om trygga rum och syftade till att utforska och undersöka hur trygghet fylls med innehåll och vad trygga rum kan innebära i digitala genusvetenskapliga lärandemiljöer.

Projektansvarig

Linda Sandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 40

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-04-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap

Projektbeskrivning

Frågan om hur vi hanterar trygga rum i en digital miljö är central för hela universitetet men ställs utifrån våra erfarenheter av hat och hot mer på̊ sin spets inom genusvetenskapen. I vårt pedagogiska utvecklingsprojekt har vi undersökt hur trygga digitala läranderum förstås och fylls med innehåll som begrepp, praktik och metod av både studenter och lärare, samt hur vi kan skapa trygga(re) digitala lärmiljöer för studenter. Frågan om trygga läranderum berör både frågor om hat och hot och en bitvis polariserad debatt om trygga rum, trigger warnings och cancel culture i relation till högskolesektorn, inte minst i USA men även i en svensk kontext.

Med projektet bidrar vi till genusvetenskapliga och pedagogiska samtal om vad trygghet innebär i digitala lärmiljöer. Förutom att undersöka hur trygghet fylls med innehåll, har projektet inneburit ett praktiskt utvecklingsarbete på̊ flera av våra kurser och program i form av att utforska och testa metoder för att skapa förutsättningar för trygga rum i digitala lärandemiljöer.

Senast uppdaterad: 2024-01-29