"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Regeringsuppdraget ULF – Utbildning, lärande och forskning

Forskningsprojekt Lärarhögskolan vid Umeå universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Uppsala universitet fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan akademi och skola, vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Regeringsuppdraget ULF koordineras av en samordningsgrupp bestående av representanter från de huvudansvariga lärosätena. Det övriga arbetet är uppdelat i fyra noder som leds av de huvudansvariga lärosätena och totalt ingår 25 lärosäten. I Umeå-noden ingår: Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro Universitet. Uppdraget avser perioden 2017-2021.

Projektansvarig

Johan Lithner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 08

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2021-08-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Inom Umeå universitets del av försöksverksamheten kommer det att startas upp ett antal FoU-projekt hos de medverkande skolhuvudmännen. Under hösten 2018 har även en kartläggning genomförts över vilka som bedriver praktiknära skolforskning på Umeå universitet. För närvarande sker dialoger med skolhuvudmän för att gemensamt identifiera forskningsfrågor, dessa kommer sedan att matchas med forskare.

På denna sida kommer ni att kunna läsa om de FoU-projekt som startar upp inom försöksverksamheten.

Läs mer om regeringsuppdraget ULF här

Senast uppdaterad: 2019-09-18