"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ultrasnabb icke-termisk spinndynamik i magnetoplasmoniska nanomaterial

Forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektet syftar till att utröna nya ljus-materia-interaktionsmekanismer i magnetofotoniska nanomaterial. Detta kommer att möjliggöra energieffektivare och snabbare informationsöverföring med hjälp av ljusdrivna processer.

Projektansvarig

Nicolò Maccaferri
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 95

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för Fysik

Forskningsområde

Fysik, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Genom fotonik är det möjligt att överkomma de fundamentala gränserna för elektriska processer, eftersom ljus kan förflytta information snabbare, tappar mindre energi över långa avstånd och kan manipuleras på storleksskalor nära atomgränsen. För att göra detta möjligt är magnetofotoniska nanomaterial, som kombinerar magnetiska och optiska egenskaper, de bäst lämpade. Dock så är vår kunskap om icke-dissipativa magnetiska fenomen och ultrasnabba ljus-materia-interaktioner i nanoskala material mycket begränsade.

I detta projekt ämnar vi att undersöka icke-termisk magnetiseringsdynamik i nanomaterial som tillåter både plasmoner, kollektiv och koherent oscillation av laddningar, och magnetiska egenskaper. För att göra det kommer vi att utveckla en toppmodern spektroskopiuppsättning som möjliggör generering av optiska cykler, ljuspulser, i det synliga och infraröda området för att excitera och observera plasmoniska effekter av magnetiska processer i nanoskala. Vi kommer också att fokusera på design och tillverkning av magnetoplasmoniska nanostrukturer, såväl som modellering av deras optiska och magnetiska egenskaper.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-09-15