"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Materialvetenskap

Tvärvetenskaplig forskning av mikrostruktur och sammansättning av olika material såsom metaller, halvledare, keramer och polymerer i relation till deras makromolekylära fysikaliska och kemiska egenskaper. Materialvetenskap möjliggör skräddarsytt skapande av nya material med specifika egenskaper och användningsområden.

Forskningsnyheter materialvetenskap

Vattenfilmer – de tysta arkitekterna bakom kemiska omvandlingar

Nya kunskaper i kemi bidrar till kampen mot global uppvärmning och föroreningar.

Kol från skogsavfall kan användas i framtidens energilagring

Tallkottar kan bli billigt råmaterial i superkondensatorer, visar ny avhandling.

Digitalisering – ett hot mot klimatomställningen eller lösningen?

Panelsamtal samlade forskare från olika områden för att prata om digitaliseringens roll i klimatkrisen.

Energilagringsmaterial av molekylblock i nanostorlek

Grundämnet niob kan användas i elektrokemiska material för energilagring, visar Mark Rambarans avhandling.

Nytt sätt att framställa biobaserade produkter ur rester av quinoa

Bio4Energy-forskare har hittat ny byggsten för bioraffinaderi av rester av quinoa odlade i extrema miljöer.

Svällning av flerskiktade grafenoxidmaterial studerade

I sin avhandling har Artem Iakunkov gjort omfattande studier av grundläggande egenskaper hos grafitoxider.

Forskargrupper

Alexandr Talyzin lab
Vi forskar om applikationer av grafenrelaterat material i superkondensatorer och som sorbenter.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Andy Ohlin lab
I vår grupp fokuserar vi på utvecklande av nya oorganiska material för det framtida samhället.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Anna Strandberg lab
Forskningen fokuserar på materialkarakterisering med röntgentomografi och andra avancerade tekniker.
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Britt Andersson lab
Karakterisering och förståelse av materials egenskaper samt hur detta kan nyttjas för olika tillämpningar.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Carlos Martín lab
Bioraffinering av lignocellulosa, uppgradering av restströmmar till biodrivmedel och biobaserade material.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Christiane Funk lab
Växtproteasers funktion samt nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och generering av biomassa.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Eduardo Gracia Lab
Vi gör det bästa utav heterogeniteten i nanomaterial.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Jean-Francois Boily lab
Vi forskar om mineraldriven miljökatalys: från jordskorpan till atmosfären och andra planeter.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Jia Wang lab
Vår grupp studerar lågdimensionella halvledarmaterial.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Knut Irgum lab
text
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Leif Jönsson Lab
Bioraffinering av lignocellulosa, skogsindustriprocesser, industriell bioteknik, samt nedbrytningsenzymer.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Ludvig Edman lab
Utveckling av optoelektronik baserad på organiska halvledare med fokus på funktionalitet och hållbarhet.
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Madeleine Ramstedt Lab
Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.
Markus Broström lab
Oorganiska produkter, material och biprodukter från industriella högtemperaturprocesser.
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap