"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Understanding brain tumors by using AI

Forskningsprojekt Varje år får cirka 22 000 människor inom EU diagnosen gliom, en malign typ av hjärntumör. Efter diagnos är medianöverlevnaden endast 15 månader. Vi vill därför i ett tvärvetenskapligt projekt med AI modellering försöka hitta nya metoder att upptäcka gliom tidigt.

Stora mängder data om denna sjukdom har redan samlats in av vår forskargrupp vid Umeå universitet, där vi fokuserar på att förstå ursprunget till gliom. Vi har bland annat hälsodata, genomik, metabolomik och proteomikdata. Att kunna analysera dessa data på nya sätt öppnar för nya möjligheter att förstå samband och hitta markörer för tidig upptäckt.

Projektansvarig

Beatrice Melin
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 42

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

Traditionella statistiska analyser har endast marginellt förbättrat den tidiga upptäckten av gliom. Det beror till stor del på att det bara finns ett litet antal datapunkter med prediktivt värde. Att upptäcka gliom kan alltså jämföras med att identifiera den så kallade "nålen i höstacken".

Heights AI och PSE Data Security är två företag (från Nederländerna
och Schweiz) med expertis inom artificiell intelligens-modeller för att identifiera anomalier jämförbara med en "nål i höstacken". Vi samarbetar för att kunna kombinera vår domänkunskap med deras modelleringsförmåga i ett partnerskap.

Vårt mål är att tidigt kunna upptäcka gliom och bättre behandling för att rädda liv.

Senast uppdaterad: 2024-01-03