"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsstudenters spatiala förmåga och visualisering av stereokemiska strukturer – en eye-tracking-studie

Forskningsprojekt I detta projekt studeras visualisering av kemiska strukturer med hjälp av eye-tracking. Projektet genomförs på kemiutbildning på universitetsnivå.

Med hjälp av eye-tracking som analysverktyg undersöks hur universitetsstudenter och mer erfarna kemister löser stereokemiska problem med hjälp av sin spatiala kompetens.

Projektansvarig

Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Projektbeskrivning

Visualisering är en grundläggande generisk kompetens som är nödvändig för flera ämnen, både i skolan och på universitetsnivå. Inom kemin krävs att studenter visualiserar hur atomer kopplas samman för att bilda kemiska föreningar. Förmågan att visualisera molekylär geometri kallas spatial, eller rumslig, förmåga. Spatial kompetens är ofta krävande för kemistudenter eftersom de vanligtvis möter olika modeller av representationer av kemi presenterade i två dimensioner (2D), och sedan förväntas röra sig mellan 2D och 3D i huvudet. Även om spatial kompetens är grundläggande för lärande och möjlig att utveckla med övning, har tidigare forskning inte kunnat förklara hur studenter explicit rör sig mellan 2D och 3D under problemlösningsprocessen, samt hur studenter utvecklar sin spatiala kompetens. Syftet med detta projekt är att undersöka universitetsstudenters spatiala kompetens när de löser stereokemiproblem. För att uppnå detta syfte visualiseras molekylär geometri på en datorskärm där eye-tracking tillämpas som ett analytiskt verktyg.

Senast uppdaterad: 2024-04-02