"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien

Forskningsprojekt Även om hälsovillkoren för etiopiska medborgare förbättras, är det viktigt att ha tillgång till bra mått på och metoder att följa hälsoutvecklingen.

Syftet med denna forskning är att skapa förutsättningar för det lokala universitetet i Mekelle, Etiopien, att i samarbete med Regional Health Bureau mäta viktiga hälsoresultat och därmed förbättra underlaget för hälsoplaneringen. Projektet kommer att kontrollera kvaliteten på uppgifterna från vårdpersonalen i Tigray och utveckla metoder som gör att informationen kommer till användning för prioriteringar inom hälso och sjukvården.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Även om hälsovillkoren för etiopiska medborgare förbättras, är det viktigt att ha tillgång till bra mått på och metoder att följa
hälsoutvecklingen. Information om till exempel antal dödsfall bland mödrar och barn och fall av allvarliga sjukdomar som malaria, är
avgörande indikatorer för effektiv planering och prioritering av hälso- och sjukvårdsresurser, kunskap som ofta saknas. Tigray är den
nordligaste delen av Etiopien, med över 4 miljoner invånare. Det är ett avlägset och bergigt område, där det inte är lätt att övervaka
hälsa och leverera sjukvård till alla på ett rättvist och jämlikt sätt.
Syftet med denna forskning är att skapa förutsättningar för det lokala universitetet i Mekelle (den regionala huvudstaden) att i
samarbete med Regional Health Bureau (som ansvarar för hälso-och sjukvård) mäta viktiga hälsoresultat och därmed förbättra
underlaget för hälsoplaneringen. Utvecklingen av ett nationellt program pågår redan med hjälp av lokala hälsoarbetare, som kommer
att vara ansvariga för folkbokföringen av familjer som bor i deras områden. Projektet kommer att kontrollera kvaliteten på uppgifterna
från vårdpersonalen i Tigray och utveckla metoder som gör att informationen kommer till användning för prioriteringar inom hälsooch
sjukvården.
Tidsplaneringen för projektet sammanfaller med utvärderingen av FN: s millenniemål (2015). Projektet kommer att bidra till en bättre
övervakning av hälsoutvecklingen i Tigray men också ge underlag om hur millennieutvecklingsmålen nåtts och till den internationella
dagordningen efter 2015. Det är troligt att det internationella samfundet kommer att sätta nya mål bortom 2015 som kommer att
omfatta åtgärder för jämlikhet i hälsa samt nya mål för minskad dödlighet. Vår forskning kommer att utveckla metoder för att värdera
dessa nya mål, så att hälsoansvariga i Tigray ges möjlighet att se tydliga bevis på de framsteg som görs. Det nära samarbetet
mellan forskare vid Umeå universitet och etiopiska kollegor kommer att bidra till att bygga en starkare framtid för hälsa i Tigray.

Senast uppdaterad: 2021-01-04