"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000

Forskningsprojekt Samer har idag ett hälsoläge jämförbart med majoritetsbefolkningen, det är tämligen unikt ur ett internationellt perspektiv. I Australien är hälsoskillnaderna anmärkningsvärda - det skiljer 17 år i livslängd mellan urfolk och majoritetsbefolkning.

Urfolkens generellt sämre hälsoläge har en erkänd koppling till kolonisationsprocessen. Såväl forskare som urfolkssamfund är mycket intresserade av att veta hur Samerna lyckats överbrygga den avsevärt högre dödlighet och kortare livslängd som man hade för drygt 150 år sedan, när hälsoläget fortfarande är undermåligt för de flesta av världens urfolk. Projekt bygger på ett internationellt samarbete mellan forskare i Sverige, Nya Zealand och Australien som med hjälp av nya unika longitudinella, individbaserade databaser och en mängd kvalitativa källor kommer kunna jämföra kolonisationens inverkan på dödlighet och hälsa.

Projektansvarig

Per Axelsson
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 95

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-12-01 2016-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2012-2016: 5 200 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Samisk forskning
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Tahu Kukutai, Senior Research Fellow, PhD
    Rebecca Kippen, Senior Research Fellow, PhD

Projektbeskrivning

Indigenous people suffer higher suicide rates, higher mortality for infants, children and mothers and carry a heavier infectious
disease burden. The differences in health outcome have been linked to the profound effects of colonization. Still, Swedish Sami,
Australian Aboriginals and Maori in New Zealand all have different experiences of colonization with respect to the loss of political
authority, industrialization, land, language and culture and so forth.
The comparative grant enables an international, interdisciplinary and unique project that will combine, analyze and compare
unparalleled quantitative and qualitative sources in three countries to scrutinize the timing and effect of state policies, population
pressure, the role of medical advances and health outcomes over a period of 150 years. The project aims to answer several
fundamental questions related to Indigenous health and history, with the primary question under study being: what are the main
mechanisms behind the positive outcome of Sami health in Sweden and the ?shameful gap? in health and wellbeing that remains
today between Indigenous and non-Indigenous in New Zeeland and Australia?

Senast uppdaterad: 2019-09-18