Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samisk forskning

Forskningen har fokus på, om och i Sápmi, samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk.

Reportage och porträtt

Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis

Samiska samhällen har egna, oskrivna regler för hur mark och naturresurser ska användas för att hålla länge.

Med fokus på samers hälsa

Urfolk har generellt sämre hälsa än övrig befolkning, men lagen förbjuder inhämtning av etnicitet.

Nyheter

Daniel Lindmark får Várdduos vetenskapliga pris 2022

Priset delas årligen ut till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik.

Umeåforskare om våld mot samiska kvinnor

Forskningsprojektet Våld mot samiska kvinnor ska bidra till att öka kunskapen och förebygga våld.

Ny antologi lyfter viktig forskning om samer i söder

Gudrun Norstedt, forskare på Várdduo, bidrar med ett kapitel i den nya antologin Samer i söder.

Forskningsprojekt

Dela land: samisk resursförvaltning i äldre tid
Forskningsområde: Historia, Samisk forskning
Tid 17 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?
Tid 1 december 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lek som redskap för språk- och litteracitetsutveckling i det samiska klassrummet
Tid 1 oktober 2020 till 1 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dialoger och möten i Arktis
Forskningsområde: Samisk forskning
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr