"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samisk forskning

Forskningen har fokus på, om och i Sápmi, samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk.

Reportage och porträtt

Givande tid som gästforskare vid Adelaide University

Kristina Sehlin MacNeil har varit gästforskare vid Adelaide University.

Prov-prat hjälper studenter att komma vidare i sina tankar

Anna-Lill Drugge, lektor i samiska studier, har utvecklat en modell som skapar en tillåtande miljö.

Minoritetsspråk viktigt för hållbar utveckling

Lieuwe Jan Hettema är doktorand i språkvetenskap och anknuten till den arktiska forskarskolan.

Nyheter

Den samiska flaggan vajar bredvid två svenska på flaggstängerna på campus Umeå.
Várdduo arrangerar stor konferens kring Sábmierelaterad forskning

Den 8 -10 oktober arrangerar Várdduo – Centrum för samisk forskning konferensen Insikt och Utblick i Umeå.

Framsida till antologi med bild och titel
”Sápmi på film och TV” - ny bok i serien Skrifter från Várdduo

Antologin ”Sápmi på film och TV” är ett resultat av forskningsprojektet Samisk audiovisuell samling.

Elsa Reimerson och Paulette van der Voet
Samlade doktorander inom minoritetsspråk och urfolksstudier

NorrSam samlade forskare och doktorander från flera universitet och ämnen.

Forskningsprojekt

Lokal implementering av policy för samiska språk
Forskningsområde: Samisk forskning, Språkvetenskap
Tid 1 september 2022 till 31 juli 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dela land: samisk resursförvaltning i äldre tid
Forskningsområde: Historia, Samisk forskning
Tid 17 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?
Tid 1 december 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Forskargruppen Flerspråk
Flerspråk är ett nätverk av forskare med fokus på tvåspråkig och/eller flerspråkig kommunikation.
NorrSam
NorrSam är ett nätverk för forskare i början av sin karriär (doktorander, postdoktorer, juniora forskare etc.) med intresse för samiska och...
Forskningsområde: Samisk forskning
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr