Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samisk forskning

Forskningen har fokus på om och i Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk.

Reportage och porträtt

Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis

Samiska samhällen har egna, oskrivna regler för hur mark och naturresurser ska användas för att hålla länge.

Med fokus på samers hälsa

Urfolk har generellt sämre hälsa än övrig befolkning, men lagen förbjuder inhämtning av etnicitet.

Nyheter

Veckans humanist: Kristina Sehlin MacNeil

Kristina Sehlin MacNeil, forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning

Antologi om samisk hälsoforskning

En ny antologi samlar texter om samiska hälsofrågor.

Många svarade på samisk hälsoundersökning

3800 personer svarade på den samiska hälsoundersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 40,9 procent.

Forskningsprojekt

Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?
Tid 1 december 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lek som redskap för språk- och litteracitetsutveckling i det samiska klassrummet
Tid 1 oktober 2020 till 1 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dialoger och möten i Arktis
Forskningsområde: Samisk forskning
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion
Forskningsområde: Etnologi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 november 2019 till 30 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr