"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av projektet ”Idéskolor för mångfald”

Forskningsprojekt Projektet Idéskolor för mångfald ingår som en del i arbetet med ett regeringsuppdrag till Myndigheten för skolutveckling.

Projektet innebär att förskolor och skolor i så kallat segregerade områden ska sprida sina idéer och erfarenheter till andra skolor om hur man kan arbeta framgångsrikt med mångfaldsfrågor. Myndigheten har valt ut ett antal förskolor och skolor som ska fungera som idéskolor. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur projektet är tänkt att utveckla/stärka mångfaldsarbetet, hur projektet fungerar i praktiken samt konsekvenserna för idé- och besöksskolorna med fokus på hur spridning och erfarenhetsutbyte fungerar.

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-08-01 2008-05-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi, Pedagogik

Projektbeskrivning

Projektet "Idéskolor för mångfald" ingår som en del i arbetet med ett regeringsuppdrag till Myndigheten för skolutveckling. Projektet innebär att förskolor och skolor i så kallat segregerade områden ska sprida sina idéer och erfarenheter till andra skolor om hur man kan arbeta framgångsrikt med mångfaldsfrågor. Myndigheten har valt ut ett antal förskolor och skolor som ska fungera som idéskolor.

Centrum för utvärderingsforskning, UCER, har fått uppdraget att utvärdera projektet.

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur projektet är tänkt att utveckla/stärka mångfaldsarbetet, hur projektet fungerar i praktiken samt konsekvenserna för idé- och besöksskolorna med fokus på hur spridning och erfarenhetsutbyte fungerar. Utvärderingen görs enligt en modell som belyser förutsättningar – process – resultat. Rapporteringen sker genom tre delrapporter och en slutrapport. Den första delrapporten belyser förutsättningarna genom en beskrivning av projektets bakgrund och tankarna bakom uppläggningen av projektet. Beskrivningen bygger på studier av dokument som tillhandahållits av projektledaren för Idéskolor för mångfald, Karin Hedlund samt på intervjuer med densamma och med Kjell Hedwall (avd.chef vid Myndigheten för skolutveckling). Den tar också upp en generell diskussion om mångfaldsbegreppet utifrån aktuell forskning inom området, men också hur man uppfattar mångfald inom myndigheten och vid de deltagande idéskolorna. Informationen har erhållits genom samtal med projektledaren samt genom enkätfrågor till deltagande skolor och till myndighetens regionala kontaktpersoner inom projektet.

I den andra delrapporten, som beräknas vara klar i slutet av maj 2007, studeras projektprocessen, det vill säga vilket uppdrag skolorna ges och hur det utförs.

I den tredje delrapporten beskrivs effekterna av projektet, dels för idéskolorna själva och dels för de besökande skolorna. Den tredje delrapporten förväntas bli klar i januari 2008. Slutrapporten presenteras i maj 2008.

Uppdragsgivare: Myndigheten för skolutveckling
Projektledare: Kjell Gisselberg
Forskare/Utvärderare: Susanne Lindström (etnolog), Gunilla Mårald (kulturgeograf), Kjell Gisselberg (pedagog)

(Ämnen: Etnologi, Pedagogik, Kulturgeografi)

Senast uppdaterad: 2019-09-18