"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av Zambias respons på riskfaktorer för kroniska sjukdomar: En policy- och systemanalys

Doktorandprojekt I Zambia är kroniska sjukdomar, som hjärt- kärlsjukdomar och diabetes, ett ökande problem. Trots att staten har gjort en del insatser för att förebygga såna sjukdomar saknas det studier som utvärderar hur väl sådana åtgärder i Zambia har genomförts och planerats, särskilt när det gäller modifierbara riskfaktorer.

Den här studien kommer kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa datainsamlingen görs i form av intervjuer med beslutsfattare bland annat på hälsoministeriet, andra ministerier och i civilsamhället. Den kvantitativa delen består av enkätdata som analyseras gällande socioekonomiska skillnader i viktiga riskfaktorer såsom rökning och alkoholkonsumtion.

Doktorand

Adam Silumbwe
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-07-15 2023-07-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Department of Health Policy and Management, School of Public Health, University of Zambia

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Projektbeskrivning

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-22