"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Clayton Forssén

Utveckling av optiska mättekniker för att bestämma refraktivitet, densitet och tryck hos gaser

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 2 oktober 2023 när Clayton Forssén disputerade.

Clayton Forsséns projekt fokuserar på att utveckla nya optiska mättekniker för att bestämma refraktivitet, densitet och tryck hos gaser med en noggrannhet som överträffar befintliga instrument.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-06-01 2022-12-31

Finansiering

Tjänsten finansieras av den externa parten RISE samt Företagsforskarskolan. Fördelningen mellan parterna är 50/50. Löpande kostnader för den experimentella aktiviteten delas mellan RISE och externa finansiärer såsom Vetenskapsrådet (VR), EU (EMPIR projekt) och Kempestiftelserna.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för Fysik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Fysik
 • Projektmedlemmar
  Ove Axner
  Professor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 67 54

  Externa projektmedlemmar

  Projektet involverar samarbetspartners både på Umeå Universitet (Dr. Isak Silander och Dr. Yin Guo) vid andra institut (Dr. Martin Zelan (RISE, Borås) och Dr. Thomas Hausmaninger (MIKOS, Helsingfors).

Projektbeskrivning

Mätningar med optiska tekniker har många applikationsområden. Målet med detta projekt är att utveckla en optisk teknik för mätning av tryck och densitet av gas. Tekniken bygger på att mäta gasens refraktivitet (eller brytningsindex) med hjälp av refraktometri och att utifrån detta bestämma gasens tryck och densitet.

Befintliga instrument har svårt att mäta gasdensitet och gastryck med tillräckligt hög noggrannhet. Utöver det är de ofta svåra att förflytta, vilket begränsar deras kalibreringsmöjligheter och därmed deras förmåga att mäta tryck på olika ställen i vårt samhälle. Därför finns ett behov att utveckla nya känsliga och tillämpningsbara tekniker för detta. Appliceringsområdet för sådana tekniker är till exempel industrin där man behöver kunna mäta tryck med god noggrannhet för att bland annat övervaka flöden och läckor i gasledningar.

Den forskargrupp jag är verksam i, vilken leds av professor Ove Axner, har många års erfarenhet av utveckling av laserbaserade mätmetoder för spårgasdetektion som bland annat bygger på optiska kaviteter och olika former av signalmodulering. Min forskning fokuserar främst på att kombinera olika tekniker och metoder från detta fält för att utveckla en ny teknik som kan användas för att mäta refraktiviteten hos gaser. Forskningen sker i samarbete med RISE i Borås.

Forskningen kommer även inriktas mot att undersöka möjligheterna att, baserat på den nya tekniken, utveckla en ny transportabel primärstandard för tryck. Detta skulle därmed även bidra till den globala standardiseringen av SI-enheter.

Senast uppdaterad: 2023-10-17