"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad bör fackföreningar göra?

Forskningsprojekt Fackföreringar spelar en viktig roll i samhället. I den politiska debatten diskuteras mängder av frågor som har med facket att göra, men det finns väldigt lite forskning om frågan: Vad bör facket göra? Projektet syftar till att åtgärda denna brist.

Tre frågor kommer att undersökas. Första, varför bör det finnas fackföreningar? Projektet utgår från politiska filosofen John Rawls teori om rättvisa för att formulera ett argument för varför fackföreningar behövs och vilken roll de bör ha i samhället. Den andra frågan är: Vad bör fackföreningar göra? Hur ska man göra avvägningar mellan högre löner och arbetslöshet eller mellan unga och äldres intressen? Slutligen, vilken inställning bör staten ha gentemot fackföreningar? Bör de gynnas, eller bör staten vara neutral? Detta reser fundamentala frågor om statens roll i samhället och ekonomin.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2018-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori, Nationalekonomi

Projektbeskrivning

.
Senast uppdaterad: 2019-09-18