"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VALESOR - Vad kostar luftföroreningarna samhället?

Forskningsprojekt Projektet VALESOR kommer beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för hälsoskadliga luftföroreningar och kemikalier. Projektet kommer att utveckla ett beräkningsverktyg för värdering av de hälsomässiga och ekonomiska konsekvenserna av t ex olika politiska åtgärder för förbättrad luftmiljö. Konsortiet som leds av Université d'Angers i Frankrike består av forskare och experter från fyra EU-länder (Frankrike, Sverige, Spanien och Italien), samt Norge, Serbien och Storbritannien.

Hållbar hälsa är partner i ett nytt EU-projekt kallat VALESOR. VALESOR strävar efter att ge viktiga bidrag till de vetenskapliga och politiska ansträngningarna för att tillgodose ekonomiska värden av miljöstressorer mer homogent i beslutsfattande, planering och investeringar. Det handlar främst om att ta fram ekonomiska kostnader för luftföroreningsorsakade sjukdomsfall och förtida dödsfall, men även andra miljöstressorer är av intresse.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

En stor del av projektet kommer att handla om de ekonomiska mått som tagits fram för ekonomisk värdering av olika miljöstressorer. Hälsomått som funktionsnedsättningsjusterade levnadsår (DALYs), kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), förlorade levnadsår, och andra specifika hälsoeffekter samt subjektivt välbefinnande är alla mätvärden som är tillgängliga för att bedöma fysiska/psykologiska effekter av miljöstressorer.

Umeå ansvarar i projektet för det arbetspaket som tar fram exponerings-responssamband. Verktyget för ekonomisk värdering kan bland annat användas för mer homogent beslutsfattande vid planering och investeringar i lösningar för hållbarhet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-12-13