Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Wasif Raza

Wasif Raza

Jag är doktorand och forskar på hur luftföreningar och fysisk aktivitet, samt dess interaktion, påverkar hjärtkärlsjukdom och överlevnad efter insjuknande.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Min forskning fokuserar på hälsoeffekter av fysisk aktivitet och luftföroreningar samt dess interaktion.
Övergripande syftet är att skatta sambandet mellan luftföroreningar och risk för hjärtkärlsjukdom samt prognos vid sjukdom och att skatta eventuell interaktion med fysisk aktivitet så som aktiv transport.
I projektet ingår två litteraturöversikter och jag är också inblandad i två kohortstudier.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

Att fysisk aktivitet generellt är bättre för hälsan än inaktivitet är väl belagt, men huruvida effekterna blir annorlunda av fysisk ansträngning (t.ex. cykling och joggning) i förorenad luft har inte studerats lika väl. Det är viktigt att förstå hur miljön kan påverka sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom eftersom andelen befolkning som bor i städer ökar och några av dessa områden fortsätter att uppleva nivåer som överstiger rekommendationer från WHO.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Ökad förståelse för samspelet mellan fysisk aktivitet och luftföroreningar beträffande effekter på folkhälsan, t ex att fysisk aktivitet skyddar mot hjärt-kärlsjukdom, och att det krävs olika strategier för att främja fysisk aktivitet - som i sin tur också kan minska luftföroreningarna.

2020
Journal of Transport Geography, Elsevier 2020, (86)
Strömgren, Magnus; Schantz, Peter; Sommar, Johan; et al.
2019
Respiratory Medicine, Elsevier 2019, Vol. 146 : 116-123
Carsin, Anne-Elie; Fuertes, Elaine; Schaffner, Emmanuel; et al.
2018
Thorax, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 73, (4) : 376-384
Fuertes, Elaine; Carsin, Anne-Elie; Antó, Josep M.; et al.
2018
Global Health Action, Taylor & Francis 2018, Vol. 11, (1)
Raza, Wasif; Forsberg, Bertil; Johansson, Christer; et al.
2017
Journal of Asthma, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 54, (9) : 938-945
Russell, Melissa A.; Janson, Christer; Gomez Real, Francisco; et al.
2015
Respirology (Carlton South. Print), Vol. 20 : 53-53
Russell, M.; Janson, C.; Real, F.; et al.