"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välfärdsopinion 2010

Forskningsprojekt Projektet avser en replikation av Välfärdsstatsundersökningen, en serie undersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik.

De frågor vi reser avser förändringar av åsikter kring den svenska välfärdspolitiken. De gäller t ex (a) den allmänna åsiktsutvecklingen på välfärdspolitikens område; (b) hur sambanden mellan olika attityder förändrats; (c) hur sambanden mellan sociala skiljelinjer (som klass, kön, generation, etc.) och attityder förändrats; (d) vilka mekanismer som förmedlar mellan socio-strukturell placering och välfärdsstatsattityder.

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2011-12-31

Finansiering

Finansår , 2010, 2011

huvudman: Stefan Svallfors, finansiär: FAS, y2010: 1659, y2011: 599,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Projektet avser en replikation av Välfärdsstatsundersökningen, en serie undersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik. De frågor vi reser avser dynamiken i välfärdsattityderna. Mer konkret gäller de (a) de allmänna attitydtrenderna på välfärdspolitikens område; (b) hur sambanden mellan olika attityddimensioner förändrats; (c) hur sambanden mellan sociala skiljelinjer (klass, kön, generation, etc.) och attityder förändrats; (d) vilka mekanismer som förmedlar mellan socio-strukturell placering och välfärdsstatsattityder. Vi avser att utveckla tidigare forskning på flera sätt. För det första är vi intresserade av att undersöka i vilken mån föreställningar om framtida tillstånd kan förklara dagens attityder. Detta gäller föreställningar om såväl den egna individuella framtida situationen som effekterna av tänkbara institutionella förändringar. För det andra vill vi studera i vilken mån faktorer som inte är direkt kopplade till den individuella situationen, som sociala nätverk och förhållanden i den kommunala närmiljön, bidrar till att forma attityder. För det tredje avser vi att i mer detalj belysa attityder i små men socialpolitiskt intressanta grupper, som ensamstående föräldrar eller olika undergrupper av högre tjänstemän. Vi avser att genomföra den nya Välfärdsstatsundersökningen under februari-mars 2010. Undersökningen tillställs 7000 personer och genomförs som postenkät med ett flertal uppföljningar.
Senast uppdaterad: 2024-04-02