"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välfärdsstatens politiska sociologi

Forskningsprojekt Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på att analysera attitydformering och politiska skiljelinjer i Sverige under de senaste decennierna.

Projektet jämför åsikter om välfärdsstat, politik och samhällsfrågor i olika länder. Vi studerar t ex hur människors klasstillhörighet påverkar deras åsikter om fördelning och rättvisa, hur politiskt ansvarsutkrävande ser ut i olika politiska system, vilka faktorer som påverkar människors politiska deltagande, och hur människors nationella tillhörighet och nationalism formas. Projektet bygger på stora jämförande undersökningar - framförallt International Social Survey Program och European Social Survey - där människor tillfrågats om sina åsikter i olika samhällsfrågor.

Projektöversikt

Projektperiod:

2003-01-01 2008-12-31

Finansiering

FAS, 2003-2008: 7 800 000 kr
Riksbankens jubileumsfond, 2003-2006: 10 200 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på att analysera attitydformering och politiska skiljelinjer i Sverige under de senaste decennierna. Forskarna kommer från de båda disciplinerna sociologi och statsvetenskap och förenas av ett intresse för hur institutioner både grundas i och återverkar på attityder, värderingar och preferenser i befolkningen.

I programmet genomförs fyra empiriska delstudier:
*Klass och attityder i jämförande perspektiv
*Politiska skiljelinjer i förändring
*Politiskt ansvarsutkrävande i Europa
*Nationell identitet i förändring

Datamaterialen som dessa delstudier baseras på kommer från International Social Survey Program 1992-, European Social Survey 2002, Välfärdsstatsundersökningarna 1981-2002, Valundersökningarna 1956-2002, European Voter, The European Election Study samt SOM-undersökningarna 1986-.
Senast uppdaterad: 2022-01-20