Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Välfärdsstatens politiska sociologi

Forskningsprojekt Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på att analysera attitydformering och politiska skiljelinjer i Sverige under de senaste decennierna.

Projektet jämför åsikter om välfärdsstat, politik och samhällsfrågor i olika länder. Vi studerar t ex hur människors klasstillhörighet påverkar deras åsikter om fördelning och rättvisa, hur politiskt ansvarsutkrävande ser ut i olika politiska system, vilka faktorer som påverkar människors politiska deltagande, och hur människors nationella tillhörighet och nationalism formas. Projektet bygger på stora jämförande undersökningar - framförallt International Social Survey Program och European Social Survey - där människor tillfrågats om sina åsikter i olika samhällsfrågor.

Projektöversikt

Projektperiod:

2003-01-01 2008-12-31

Finansiering

FAS, 2003-2008: 7 800 000 kr
Riksbankens jubileumsfond, 2003-2006: 10 200 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på att analysera attitydformering och politiska skiljelinjer i Sverige under de senaste decennierna. Forskarna kommer från de båda disciplinerna sociologi och statsvetenskap och förenas av ett intresse för hur institutioner både grundas i och återverkar på attityder, värderingar och preferenser i befolkningen.

I programmet genomförs fyra empiriska delstudier:
*Klass och attityder i jämförande perspektiv
*Politiska skiljelinjer i förändring
*Politiskt ansvarsutkrävande i Europa
*Nationell identitet i förändring

Datamaterialen som dessa delstudier baseras på kommer från International Social Survey Program 1992-, European Social Survey 2002, Välfärdsstatsundersökningarna 1981-2002, Valundersökningarna 1956-2002, European Voter, The European Election Study samt SOM-undersökningarna 1986-.