"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Validering av FFOCI–SF

Forskningsprojekt Denna studie ämnar att validera personlighetsinstrumentet Five Factor Obsessive-Compulsive Inventory – Short Form (FFOCI–SF).

FFOCI–SF mäter personlighetsdrag som är betydelsefulla för flera psykiatriska tillstånd, inklusive ätstörningar. Studien riktar sig till personer både med och utan ätstörningsrelaterad problematik.

Projektansvarig

Magnus Sjögren
Universitetslektor, överläkare (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
060-18 23 49

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-03-01 2025-03-01

Finansiering

Kempestiftelserna

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Projektbeskrivning

Deltagare i studien kommer att fylla i ett par formulär på internet vilket tar cirka 20-40 minuter. Allt sker online. Formulären berör hur man i regel tänker, känner och beter sig i olika situationer. Deltagandet är helt frivilligt och man kan avbryta när man vill. För att kunna delta ska man vara över 18 år och en god förståelse i svenska krävs. Ersättning utgår vid fullständigt deltagande.

Vill du delta eller veta mer?

Läs mer om studien och anmäl dig

Har du frågor? Kontakta Ivan Ejdemyr, psykolog och doktorand, på ivan.ejdemyr@umu.se.

Senast uppdaterad: 2024-05-20