"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ivan Ejdemyr

Jag doktorerar i klinisk psykiatri med fokus på psykoterapeutiska interventioner och psykologiska mekanismer vid anorexia nervosa. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är doktorand och legitimerad psykolog. Mitt doktorandprojekt undersöker om psykologisk behandling riktad mot rigiditet och överdrivet behov av kontroll kan vara en hjälpsam intervention vid anorexi. Jag undersöker också huruvida vissa personlighetsdrag som är vanliga vid anorexi påverkas av intervention och hur dessa hänger samman med ätstörningssymtom. 

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 mars 2024 till 1 mars 2025
1 maj 2023 till 31 december 2024