"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Värdeskapande med Internet of Things (IoT)

Doktorandprojekt Sakernas internet (IoT) är ett område som ständigt förändras och uppdateras, där organisationer, individer och samhälle på ett eller annat sätt kommer att påverkas under resans gång. Viktor Mähler forskar kring effekterna av det paradigmskifte som sensorbaserad teknologi innebär, samt studerar implementering och användbarhet avseende denna teknik inom områden som tidigare varit huvudsakligen analoga eller som använt sig av digital teknik som inte varit sensorbaserad.

I och med att sensorbaserad teknik och digital databehandlingsförmåga blir allt mer kraftfull och vanligt förekommande så uppstår ett behov av att undersöka etiska aspekter och sociala implikationer, samt skapa en diskurs där allmänheten, akademi, såväl som organisationer, kan bilda sig en uppfattning gällande fördelar, nackdelar och övriga aspekter som denna teknik tillhandahåller. Genom att belysa detta i samband med strategier för implementering så avser doktorandprojektet att skapa en brygga mellan det praktiska och det akademiska och därigenom generera ett värde för såväl akademi som praktiker när det kommer till förståelsen för IoT.

Projektansvarig

Viktor Mähler
It-ledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 11

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-10-01 2021-10-01

Finansiering

MIT-Forskarskolan

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

I samband med detta så ämnar även detta doktorandprojekt att presentera ett ramverk, framförallt inriktat mot praktiker, där vägar mot värdeskapande presenteras, och där viktiga aspekter belyses och exemplifieras, för att fungera som beslutsstöd vid nya implementationer eller projekt där IoT bedöms vara en central faktor.

Senast uppdaterad: 2019-09-18