"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vegansk gastronomi – Ett kulturanalytiskt perspektiv

Doktorandprojekt Pågående avhandlingsprojekt kompletterar min licentiatavhandling "Djurrättsveganism. Social rörelse. Identitet. Livsstil" (2004).

Hur görs vegansk gastronomi? Mot bakgrund av den övergripande frågan utvecklar nuvarande projekt den studie som genomfördes inom ämnet etnologi mellan åren 1996–2004 vilken fokuserade en arena som utkristalliserade sig i Umeå under 1990-talet. Det är en plats och tidsperiod då intresset för djuretik ökat markant vilket gjorde att många unga människor anslöt sig till djurrättsrörelsen och började identifiera sig som veganer.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet Vegansk gastronomi baseras på intervjumaterial och fördjupar det måltidskulturella perspektivet för att undersöka sammanhang där sociala och kulturella aspekter av vegansk mat och veganska måltider görs särskilt tydliga. Två arenor studeras. Den första arenan representeras av professionella kockar och andra matpersonligheter med erfarenhet av att planera, förbereda, tillaga och servera växtbaserade måltider i en kommersiell kontext. Den andra arenan utgörs av matinfluencers och foodies som via konton på Instagram, Facebook och Tik Tok profilerar sig i relation till det veganska köket.

Genom fördjupat studium av dessa tre arenor, skilda i tid och rum, går det att se viktiga förskjutningar i betydelser inom det veganska matlandskapet, men också aspekter som liknar varandra.

Senast uppdaterad: 2023-03-30