"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskaps- och teknikstudier (STS)

Forskningsprojekt Pro Futura II är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som ger unga ”särskilt lovande” forskare möjlighet till en längre tid för fri forskning och vistelser vid framstående internationella miljöer.

I Pro Futura II ingår sju forskare från universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg, däribland idéhistorikern Christer Nordlund. Dessa har tilldelats fyra års fri forskning, inklusive en period på SCAS i Uppsala och ett år vid något framstående internationellt forskningscentrum. Därefter är det möjligt att erhålla ytterligare tre års fri forskning samt en tenure-track anställning. Nordlunds forskning är inriktad mot vetenskaps- och teknikstudier, bland annat frågor kring medicin och miljö.

Projektansvarig

Christer Nordlund
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 33

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2014-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

huvudman: Christer Nordlund, finansiar: Riksbankens Jubileumsfond, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: , y2017: , y2018: , y2019: , y2020: ,

huvudman: Christer Nordlund, finansiar: SCAS, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: , y2017: , y2018: , y2019: , y2020: ,

huvudman: Christer Nordlund, finansiar: STINT, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: , y2017: , y2018: , y2019: , y2020: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Idéhistoria

Projektbeskrivning

Pro Futura finansieras sedan år 2000 av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samarbete med STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och SCAS (The Swedish Collegium for Advanced Study). Den första generationens forskare, Pro Futura I, fick fyra års forskning inklusive möjligheten att tillbringa ett år utomlands. År tre förlades normalt till något identifierat institut av de världsledande instituten för avancerade studier. STINT täcker merkostnaderna under utlandsåret. I samband med RJs fyrtioårsjubileum 2005 utsågs ytterligare sju forskare att ingå i vad som kallas Pro Futura II, däribland idéhistorikern Christer Nordlund vid Umeå universitet. De som ingår i Pro Futura II har samma villkor som de som ingick i Pro Futura I samt därtill möjlighet till förlängning i ytterligare tre år följt av en tenure-track anställning. Nordlunds forskning är inriktad mot vetenskaps- och teknikstudier, bland annat frågor kring medicin och miljö. Varje forskare inom Pro Futura har en titel, och den anställning som Nordlund innehar är döpt efter Torgny Segerstedt, Sveriges förste professor i sociologi tillika fondens ordförande 1965–1974.

Senast uppdaterad: 2019-09-18