"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Virtual och Augmented Reality som metoder att utveckla spatial förmåga i kemi

Forskningsprojekt Att visualisera kemi, att i huvudet kunna omvandla kemiska strukturer från tvådimensionella bilder till de tredimensionella former som kemiska föreningar har (sk spatial förmåga), är något som är svårt för många studenter. I detta projekt får universitetsstudenter i kemi möta olika digitala tekniker för att utveckla sin spatiala förmåga och därmed öka sitt lärande i kemi.

Med hjälp av Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) visualiseras kemiska strukturer i 3D för att studenterna ska utveckla sin spatiala förmåga. Med utgångspunkt från en design-baserad forskningsapproach samarbetar lärare med forskare för att utveckla kemiundervisningen på universitetsnivå. Både stereokemi och reaktionsmekanismer studeras inom ramen för organisk kemi, på grundnivå och avancerad nivå. Studenterna får använda olika VR- och AR-tekniker och deras spatiala förmåga samt intresse studeras med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer.

Projektansvarig

Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Projektbeskrivning

Projektet beskrivs bland annat här.

Senast uppdaterad: 2024-04-02