"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Viskositetslösningar till system av partiella differentialekvationer relaterade till optimalbytesproblem

Forskningsprojekt Se mer om projektet på den engelska sidan

Se mer om projektet på den engelska sidan

Projektansvarig

Niklas Lundström
Universitetslektor (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2025-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Matematik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-15