"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik

Matematik är en exakt vetenskap som beskriver och behandlar mönster inom och samband mellan kvantiteter, förändringar och strukturer. Det är brett ämne som innefattar såväl inomvetenskapliga frågeställningar som tillämpningar och metodutveckling inom naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och i ökande grad humaniora.

Reportage

IT-chef återvänder till sina rötter i Företagsforskarskolan

Region Västerbotten satsar på AI-forskning i nära samarbete med universitetet.

"Pandemin har gjort mig till en bättre lärare"

Niklas Lundström njuter av att vara tillbaka på campus igen. Men året på Zoom har inte bara haft nackdelar.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.
Forskningsområde: Biologi, Datavetenskap, Ekologi, Fysik, Matematik

Nyheter

IceLab får stort bidrag till tvärvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på nyskapande forskningsmiljöer – varav en i Umeå.

Industrin och forskare utvecklar framtidens kvalitetskontroll

Volvo och Umeå universitet visar i en ny avhandling hur kvalitetsproblem i tillverkningen kan förebyggas.

Datorstöd hjälper elever med matematiska svårigheter

Elever som kört fast kan få tips via datorn – ny form av återkoppling utvärderas i avhandling.

Närmar sig lösningen på ett av biologins stora mysterier

Eric Libbys studie ger nya insikter i hur komplext liv uppstod på jorden.

Med KAW-anslag förstärks universitetets grundforskning i matematik

Professor Dimitri Leemans från Belgien får därmed möjlighet att gästforska vid Umeå universitet.

Stormigt, dystert och hoppfullt när forskare ställer ut

Manya Sundström och Mattias Marklund publicerar en dikt med foto i tidskriften Mathematical Intelligencer.

Att räkna med alla elever

Ny avhandling ger kunskap om förskoleklasslärares förmåga att följa elevers lärande i matematik.

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem

Jonas Jäder har studerat gymnasieelevers möjligheter till problemlösning i matematik.

Sällsynta djur och växter formerar sig i getton för att överleva

Detta oväntade ekologiska mönster är slutsatsen i en studie om biologisk mångfald i konkurrensutsatta miljöer.

Förfinar magnetkamerans bilder

Jianfeng Wang har i sin avhandling tagit fram en förbättrad samplingsmetod för  signalrekonstruktion

Simulering av vårdflöde kan ge bättre beslutsunderlag

SOS 1.0 workshoppade med fokus på möjligheter med simulering av vårdflöden över organisationsgränser.

Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande

Sara visar att lärarens lärprocess är viktig när lärarfortbildning som förändrar undervisningen ska utformas.

Forskningsprojekt

Statistisk inlärning för tidsanpassad skogsskötsel
Forskningsområde: Botanik, Matematik, Statistik
Tid 1 februari 2023 till 31 januari 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Matematik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avvägning i icke-konvex inlärning
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Tid 1 april 2022 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Multiskal CutFEM för problem med mixade dimensioner
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Beräkningsmatematik
Om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsområde: Matematik
Biostatistics and bioinformatics
Forskargruppen leds av Patrik Rydén vid institutionen för matematik och matematisk statistik.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Diskret matematik
Om vår forskning i diskret matematik
Forskningsområde: Matematik
Eric Libby lab
Vi studerar hur enkla organismer utvecklas till komplexa.
Funktionell dataanalys och spatial statistik
Forskargruppen leds av prof. Sara Sjöstedt de Luna vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Mer information om forskargruppen finn...
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Geometrisk djupinlärning
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Matematisk modellering och analys
Om vår forskning inom matematisk modellering och analys
Forskningsområde: Matematik
Matematisk programmering
Läs mer om forskningsgruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
Vi bedriver forskning inom signal/bildanalys och statistiskt lärande för tid-rumsstatistik.
Forskningsområde: Cancer, Matematik, Statistik
Stochastic Processes and Numerical Methods
Forskargruppen leds av prof. Oleg Seleznjev vid institutionen för matematik och matematisk statistik.
Forskningsområde: Matematik, Statistik