"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematik

Matematik är en exakt vetenskap som beskriver och behandlar mönster inom och samband mellan kvantiteter, förändringar och strukturer. Det är brett ämne som innefattar såväl inomvetenskapliga frågeställningar som tillämpningar och metodutveckling inom naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och i ökande grad humaniora.

Reportage

IT-chef återvänder till sina rötter i Företagsforskarskolan

Region Västerbotten satsar på AI-forskning i nära samarbete med universitetet.

"Pandemin har gjort mig till en bättre lärare"

Niklas Lundström njuter av att vara tillbaka på campus igen. Men året på Zoom har inte bara haft nackdelar.

Infrastrukturer

Integrated Science Lab (Icelab)
Vi använder matematisk modellering i vår forskning och sammanför forskare från olika discipliner.

Nyheter

Paolo Bientinesi föreläser
Matematisk föreläsning gav samarbetsidéer

Paolo Bientinesi gav föreläsning om komplexiteten i linjär algebra

Öppen inbjudan till kick-off för IceLab Stress Response Modeling

Forskare inom life science bjuds in till invigninen av IceLab stress response modeling 10-11 juni.

Foto genom mikroskop på celler.
Matematik kan förklara en av grundstenarna för komplext liv

Matematiska modeller främjar forskningen inom endosymbios, enligt en forskargrupp i Umeå.

Five people standing in front of a wallpaper of a forest with birds
Ny rekrytering för Stress Response Modeling Excellence Center

IceLab söker fakultet för ett excellenscenter för Stress Response Modellering.

Patrik Rydén
Samverkanspris till professor i matematisk statistik

Patrik Rydéns samarbetsprojekt har gett värdefull kunskap till industrin, sjukvården och universitetet.

Four people, two seated and two standing, have a meeting with a smiling man on a screen
Mikrobiellt eko-evolutionärt forskningssamarbete med Korea

STINT-finansierat forskningssamarbete med forskare från Inha University inleds med ett besök i Incheon, Korea

IceLab får stort bidrag till tvärvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på nyskapande forskningsmiljöer – varav en i Umeå.

Industrin och forskare utvecklar framtidens kvalitetskontroll

Volvo och Umeå universitet visar i en ny avhandling hur kvalitetsproblem i tillverkningen kan förebyggas.

Datorstöd hjälper elever med matematiska svårigheter

Elever som kört fast kan få tips via datorn – ny form av återkoppling utvärderas i avhandling.

Närmar sig lösningen på ett av biologins stora mysterier

Eric Libbys studie ger nya insikter i hur komplext liv uppstod på jorden.

Med KAW-anslag förstärks universitetets grundforskning i matematik

Professor Dimitri Leemans från Belgien får därmed möjlighet att gästforska vid Umeå universitet.

Stormigt, dystert och hoppfullt när forskare ställer ut

Manya Sundström och Mattias Marklund publicerar en dikt med foto i tidskriften Mathematical Intelligencer.

Forskningsprojekt

Norrflyg

Energieffektivt fossilfritt flyg i regional kollektivtrafik för en grön omställning (NORRFLYG)

Tid 1 april 2024 till 31 mars 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress Response Modeling på IceLab

Ett multidisciplinärt komplexitetscenter bildat för att avslöja universella principer och adaptiva mekanismer i levande system under stress.

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematisk modellering för hållbar utveckling och samhällelig förändring
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
SEAS

Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter

Tid 1 januari 2024 till 28 februari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Beräkningsmatematik
Om vår forskargrupp inom beräkningsmatematik
Forskningsområde: Matematik
Biostatistics and bioinformatics
Forskargruppen leds av Patrik Rydén vid institutionen för matematik och matematisk statistik.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Diskret matematik
Om vår forskning i diskret matematik
Forskningsområde: Matematik
Eric Libby lab
Vi studerar hur enkla organismer utvecklas till komplexa.
Funktionell dataanalys och spatial statistik
Forskargruppen leds av prof. Sara Sjöstedt de Luna vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Mer information om forskargruppen finn...
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Geometri
Om vår forskning i geometri
Forskningsområde: Matematik
Geometrisk djupinlärning
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Gruppteori
Forskningsområde: Matematik
Matematisk modellering och analys
Om vår forskning inom matematisk modellering och analys
Forskningsområde: Matematik
Matematisk programmering
Läs mer om forskningsgruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Datavetenskap, Matematik
Semiparametrisk regression och numeriska metoder
Läs mer om forskargruppen på den engelska sidan.
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
Vi bedriver forskning inom signal/bildanalys och statistiskt lärande för tid-rumsstatistik.
Forskningsområde: Cancer, Matematik, Statistik