"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Charlotta Hedberg

Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på landsbygdsutveckling i Sverige och Thailand

Forskningsprojekt Hur påverkar den säsongsmässiga rörligheten av bärplockare social och ekonomisk hållbarhet i Sverige och Thailand? Detta är den huvudfråga som studeras i projektet, och som går tillbaka till den ökande globala arbetskraftsrörlighet som sker inom ramen för dagens matproduktion. Projektet undersöker hur rurala områden i sändar- och mottagarländer hänger samman, hur processen fortgår över tid, samt de kostnader och inkomster som låglönearbetare har.

Varje sommar hör vi talas om hur thailändska bärplockare utnyttjas av den svenska bärindustrin. Arbetarna är lågbetald säsongsarbetskraft, som årligen åker tillbaka till sitt hemland för att sedan återvända nästa säsong. Det här projektet uppmärksammar att landsbygden och dess arbetsmarknader är en del av globaliseringen, som är sammanlänkade med andra delar av världen. Thailändska bärplockare som kommer till Sverige är ett bra exempel på detta. De representerar arbetskraftsrörlighet inom den globala bärindustrin, som har samtidiga effekter på svensk och thailändsk landsbygd. Projektet undersöker varför processen fortgår samt på vilket sätt hushåll och landsbygd påverkas av bärplockning.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-08-01 2020-10-31

Finansiering

1,1 miljon SEK per år (under 3 års tid), FORMAS forskningsråd för hållbar utveckling, Charlotta Hedberg

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

En studie av transnationell, lågavlönad arbetskraft

Det här projektet undersöker hur transnationell, lågavlönad säsongsarbetskraft inom bärindustrin återvänder till Sverige genom upprepade resor. Det ser på landsbygden och dess arbetsmarknader som en del av globaliseringen, där rurala arbetsmarknader spänner över ett flertal länder. Detta får effekter på flera håll i världen samtidigt. Thailändska bärplockare som kommer till Sverige är ett bra exempel på detta. De representerar arbetskraftsrörlighet inom den globala bärindustrin, som har samtidiga effekter på både svensk och thailändsk landsbygd.

Samtidiga effekter i Thailand och Sverige

Projektet handlar om thailändska bärplockares mobilitet till Sverige, och de regionala effekter detta har på svensk och thailändsk landsbygd. Projektet undersöker hur migrationsprocessen ser ut, samt vad som gör att den fortgår över tid. Det undersöker även hur social och ekonomisk hållbarhet påverkas genom att i Thailand bl.a. undersöka bärplockningens påverkan på hushållens ekonomi och könsroller. Bärplockningen har stora effekter på rurala hushåll, och det kan innebära både möjligheter och risker. Inkomsterna från bärplockning är ofta relativt låga, men det de tjänar investerar de bland annat i utbildning och i lokalt jordbruk. I Sverige undersöks hur temporär arbetskraft ses som en förutsättning för bärbranschen. Bärplockningen påverkar rurala samhällen, eftersom en stor andel av de areella näringarnas arbetskraft utgörs av lågavlönade säsongsarbetare från andra länder.

Fältstudier i Sverige och Thailand

Projektet är en fortsättning på tidigare forskningsprojekt inom samma område. Den huvudsakliga metoden består av "mångsituerad etnografi": fältstudier baserade på observationer och intervjuer med lokala invånare på landsbygden i Sverige och Thailand. Projektet lägger särskild vikt vid kommunikation med det omgivande samhället, såväl på policynivå som med allmänheten.

 

Länkar och mer läsning

Policyrapport på Delegationen för migrationsstudier (DELMI) om kostnader och inkomster inom bärbranschen 

Policyrapport på Delegationen för migrationsstudier (DELMI) om arbetskraftsinvandring (kap. 4)

HEUNI rapport om människohandel 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (2016) ”Migration skapar en dynamisk landsbygd” (s. 13-19)

Besläktat forskningsprojekt, Stockholms universitet

 

DIVA-publikationer relaterade till projektet

2019
Translocal mobility systems: social inequalities and flows in the wild berry industry Geoforum, Oxford: Elsevier 2019, Vol. 99 : 102-110 Carmo, Renato M.; Hedberg, Charlotta

2018
Emerging topologies of transnational employment: 'Posting' Thai workers in Sweden’s wild berry industry beyond regulatory reach Geoforum, Elsevier 2018, Vol. 89 : 1-10 Axelsson, Linn; Hedberg, Charlotta

2016 
'Doing gender' in the wild berry industry: transforming the role of Thai women in rural Sweden 1980–2012 The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2016, Vol. 23, (2) : 169-184 Hedberg, Charlotta

2013
‘Grapes of wrath’?: Power spatialities and aspects of labour in the wild berry global commodity chain Competition & change, Vol. 17, (1) : 57-74 Hedberg, Charlotta

 

 

Senast uppdaterad: 2019-09-18